Avaruuslaki tuli voimaan tällä viikolla

Suomi on siirtynyt lainsäädännöllisestikin katsoen avaruusaikaan, kun avaruuslaki tuli voimaan tällä viikolla. Lain säätämiseen vaikutti työ- ja elinkeinoministeriön lakimies Maija Lönnqvistin mukaan yksityisen avaruustoiminnan kehityksen vahvistuminen Suomessa.

Kuva linnunradasta

Lainsäädännöllä asetettiin puitteet toiminnan lainmukaisuudelle, turvallisuudelle ja liiketoimintamahdollisuuksille. Samalla Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa. EU:ssa Ruotsilla, Tanskalla, Itävallalla, Belgialla, Hollannilla, Iso-Britannialla ja Ranskalla on vastaava lainsäädäntö kuin Suomessa nyt.

Avaruuslainsäädäntöä valmisteltiin työryhmässä, joka luovutti raporttinsa 20.12.2017 työ- ja elinkeino-ministeriölle. Maanmittauslaitoksen edustajat olivat tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, maanmittausneuvos Markku Markkula sekä työryhmän kuulemana erityisasiantuntijana tutkija Jenni Virtanen Paikkatietokeskuksesta.

Avaruuslain lisäksi työryhmä valmisteli lakiin liittyvän asetuksen sekä lain, jolla Suomi liittyy mukaan YK:n avaruusesineiden rekisteröintisopimukseen. Työryhmä valmisteli myös ehdotuksen avaruusesineiden rekisteröinti- ja lupamenettelyihin liittyviksi toimenpiteiksi sekä avaruustoiminnan riskien arviointia koskevia ohjeita. 

Lähde: TEM tiedote 11.1.2018

Lisätietoja asiasta Maanmittauslaitoksessa antavat:
Markku Markkula, Tiina Sarjakoski, Jenni Virtanen

 

Uusimmat uutiset ja blogit