Hyppää pääsisältöön

Blogi: Arjen asiantuntijat

Sattui silmiini kirja "Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa" (Arja Rosenholm - Suvi Salmenniemi - Marja Sorvari). Kirja koostuu kolmestatoista eri kirjoittajan kertomuksesta venäläisistä naisista 1700-luvulta nykypäivään. Kirjoittajat ovat akateemisia tutkijoita ja teoksen naisia lähestytään heidän elämäntarinoidensa kautta. Kirjassa kerrotaan Suomenkin historiaan ja kohtaloon vaikuttaneista tunnetuista venäläisnaisista Katariina Suuresta ja Aleksandra Kollontaista lähtien kirjallisuushahmoihin ja kulttuuripersooniin kuten Anna Kareninaan tai aina Pussy Riotiin saakka. Kirjan perusteella on todettu, että Venäjällä naiset ovat vallanneet itselleen tilaa erityisesti historian murroskohdissa.

Naisilla ja nuorilla vahvaa osaamista

Nyt jo eläkkeellä oleva maanmittausjohtaja Matti Kantanen julkaisi henkilökohtaisen muistelmaraportin Lähialueyhteistyön arjesta v. 1992 - 2012 nimellä "Naapuriapua rajan yli". Tämä mainio kirjoitus on sisältäpäin katsottu hyvä kuvaus murroksesta, joka tapahtui ja edelleen jatkuu lähialueella erityisesti maanhallinnan ja kiinteistöjärjestelmän kehittämisessä kuin myös paikkatietoteknologian soveltamisessa.

Keskeinen osa yhteistyötä oli koulutuksessa. Alkuvaiheiden laite- ja välinetoimittamisen sekä järjestelmien käytön opastamisen sijaan kehittyi koulutuksen ja osaamisen laajentamisen tavoite. Yhteistyössä oli Aalto yliopistolla (silloin vielä Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla) teoreettisen pohjan opettajana ja Maanmittauslaitoksella käytännön soveltajana omat tärkeät roolinsa. Myös kuntasektorin ja yksityisen sektorin esittelyt laajensivat kuvaa suomalaisen kiinteistöjärjestelmän kokonaisuudesta.

Lähestymistapa oli pragmaattinen: arjen kautta. Koulutusryhmissä kiinnitettiin huomiota venäläisten nuorten ja erityisesti naisten vahvaan akateemiseen osaamiseen, kielitaitoon ja lahjakkuuteen opetettavien asioiden käsittelyssä. He ovat muutoksen asiantuntijoita.

Kehitysyhteistyössä selkeä työnjako

Suomalaisella osaamisella on kysyntää kehittyvien maiden kiinteistö- ja paikkatietojärjestelmien kehittämisessä. Työnjako on ollut yksityisen sektorin ja julkisen hallinnon välillä selkeä siten, että julkinen hallinto ja varsinkin Maanmittauslaitos on pyrkinyt auttamaan avaamaan ovia, mutta kehittämisprojektit hoidetaan yksityisen sektorin voimin.

Silloin kun on kysymys kehitysyhteistyövaroin toteuttavista hankkeista, Maanmittauslaitos on auttanut asiantuntija-avullaan ulkoministeriötä mm. hankkeiden arvioinneissa. Mutta itse hankkeita emme toteuta. Tunnemme toki vastuumme erityisasiantuntija-avun toimittamisessa tietyissä tilanteissa, mutta silloinkin varsinainen operoija on yksityinen taho.

Nyt on viriämässä valtioiden virastojen välisiä institutionaalisia hankkeita, joissa kysymys on monesti hallintorakenteiden pystyttämisestä, tukemisesta tai kehittämisestä (ns. IKI-hankkeet). Lähestymiskulmamme näissä on kollegavirastojemme arjen toiminnan tukeminen ja edistäminen.

Arvo Kokkonen
Pääjohtaja


Plokkauksia Maasta -blogissa  eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. 

Uusimmat blogit