Hyppää pääsisältöön

Blogi: Kesä on maanmittauksen aikaa

Maanmittauslaitos pitää yllä suomalaista kiinteistöjärjestelmää. Yksi osa tätä järjestelmää on kiinteistörekisteri (KR). Kiinteistörekisteri osoittaa, miten maamme (mukaan lukien vedet) on jakaantunut eri kiinteistöyksiköihin. Kiinteistörekisteristä löytää kiinteistön yksilöivän kiinteistötunnuksen ja kiinteistöön kohdistuvat ominaisuustiedot ulottuvuuksineen. Kiinteistörekisterikartta ilmaisee rekisteriyksikön (esim. tilan) sijainnin suhteessa toisiin kiinteistöihin. Kiinteistörekisterikartta ei ole sama kuin toimituksessa laadittu toimituskartta, vaikkakin se on ikään kuin kokoelma toimituskartoista. Juridisesti kiinteistörekisterikartan luonne on Suomessa indeksimäinen. Tämä periaate on sama meillä ruotsalaisen kiinteistöjärjestelmän kanssa.

Kiinteistörekisterissä on tällä hetkellä 2,80 miljoonaa rekisteriyksikköä. Maapinta-ala on 30,23 milj. ha ja vesipinta-ala 8,64 milj. ha. Joka vuosi uusia rekisteriyksiköitä muodostuu noin 30 000. Reilut viisikymmentä vuotta sitten (1960-luvun alussa) meillä oli maarekisterissä 1,05 miljoonaa tilaa.

Keskimääräinen pinta-ala rekisteriyksiköillä on 13,91 ha. Kaikista rekisteriyksiköistä alle 2 000 m2 rekisteriyksikköjä on noin 780 000 kpl. Ne ovat etupäässä tontteja eri käyttötarkoituksiin. Pinta-alaltaan suurin rekisteriyksikkö on Enontekiön valtionmaa I, jonka pinta-ala on lähes 410 000 ha. Yli 61 000 rekisteriyksiköllä on vesialuetta ja sen lisäksi on rekisteriyksikköjä, joilla on osuus osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin. Nämä eivät siis sisälly edellä mainittuun lukuun.

Maanmittauslaitos saa tänä vuonna lähes valmiiksi kiinteistörekisterin perusparannustyön maa- ja metsätalousministeriön KR2015-tavoitteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhä useammat kiinteistöihin liittyvät ominaisuustiedot löytyvät suoraan rekisteristä ilman että niitä on lähdettävä tutkimaan toimitusasiakirjoista. Kiinteistörekisteristä vielä osittain puuttuvat tiedot liittyvät tie- ja kulkuoikeuksiin, joiden selvittämiseen ja rekisterin tietosisällön perusparantamiseen Maanmittauslaitos ryhtyy ministeriön ohjauksen mukaisesti. Tavoite on että 2020-luvulla nekin löytyvät ainakin riittävän kattavasti kiinteistörekisteristä. Ihan kaikkien tietojen saattaminen kiinteistörekisteriin ei liene tarpeellista eikä taloudellisesti perusteltua.

Mittumaarin hetken lähestyessä toivotan kaikille lukijoilleni rentouttavaa kesäloman aikaa ja loman jälkeen palavaa halua tarttua maanmittauksen uusiin haasteisiin.

Arvo Kokkonen
Pääjohtaja


Plokkauksia Maasta -blogissa  eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. 

Uusimmat blogit