Hyppää pääsisältöön

Blogi: Kiinteistö tukevasti irti maasta

Tähän asti kiinteistön omistaja on Suomessa aina omistanut maata, mutta niin ei enää välttämättä ole kauaa. Parin vuoden päästä voi Suomessakin voi alkaa muodostaa kolmiulotteisia kiinteistöjä, siis sellaisia, joiden rajat on määritelty myös korkeussuunnassa. Tällainen kiinteistö voi pitää sisällään vaikkapa parkkiluolan maan alla tai asuintalon kauppakeskuksen katolla ilman, että niillä on tonttia maanpinnan tasossa. Aivan missä tahansa näin ei voi tapahtua, vaan mahdollisuutta voisi hyödyntää kaupunkien keskustoissa ja muissa erityisen tehokkaan monimuotoisen rakentamisen kohteissa.

Ruotsissa kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinti on ollut mahdollista jo noin kymmenen vuoden ajan. Siellä on tällä hetkellä tuhatkunta 3D-kiinteistöä.

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa valmistelua

Maanmittauslaitos luovutti selvitystä pyytäneelle maa- ja metsätalousministeriölle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevat ehdotuksensa raportissa tammikuussa 2015. 

Ministeriö jatkaa tarpeellisten lakimuutosten valmistelua ja ratkaisee kuinka laajasti raportin osittain varsin pitkälle menevät muutosehdotukset toteutetaan. Uudistus on joka tapauksessa tulossa jossain muodossa.

Tavallisiin maanomistajiin tai kerrostaloasujiin lainsäädännön muutoksella ei ole vaikutusta, sillä perinteiset kiinteistöt tulevat olemaan pääsääntö jatkossakin. Uudistuksesta on selvitystyön yhteydessä käytyjen keskustelujen mukaan eniten hyötyä rakennuttajille, kolmiulotteisten kiinteistöjen omistajille ja hankkeiden rahoittajille, koska vakuudeksi tulevat kohteet rekisteröidään sellaisina kuin ne ovat fyysisestikin. Kokonaisuus on helpompi ymmärtää ja yksinkertaisempi hallita.

Isot kauppakeskukset ovat tyypillisesti sellaisia, joissa tätä uutta mahdollisuutta voi hyödyntää. Monia toimintoja (kauppa, toimisto, asuminen) sisältävän kompleksin eri toimijat voivat kukin saada oman kiinteistökappaleensa rekisteröidyksi.

Prosessit kuntoon kuntien kanssa

Suunniteltujen uusien kiinteistöjen muodostaminen on suurimmaksi osaksi kunkin kunnan tehtävä.

Maanmittauslaitos toimii asiassa ensisijassa kiinteistötietojärjestelmän vastuuorganisaationa ja tarjoaa rekisteröintivälineen kuntien käyttöön. Koska kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen koskettaa läheisesti kuntia, on niiden mielipiteiden kuuleminen ensiarvoisen tärkeää.

Kuntien tarpeita tullaan 3D-asian käyttöönoton valmistelussa vielä tarkentamaan ja konkretisoimaan, jotta kiinteistöjen muodostaminen sekä rakentamiseen, maankäyttöön ja sen suunnitteluun liittyvät prosessit saadaan hyvin toimimaan yhteen.

3D-kiinteistönmuodostuksen käyttöönotto vuonna 2017 on tärkeä yhteinen asia, jonka onnistumisen eteen Maanmittauslaitos tekee tosissaan työtä.

Pekka Halme
Kehitysjohtaja


Plokkauksia Maasta -blogissa  eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. 

Uusimmat blogit