Blogi: Paikkatiedot ovat politiikkaa

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnisti paikkatietopoliittisen selonteon laadinnan alkusyksyllä tekemällään päätöksellä. Asian valmisteluvastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä, joka on tarmokkaasti ryhtynyt valmistelemaan hanketta. Kysymys on poikkihallinnollisesta hankkeesta, joka koskee useaa valtionhallinnon alaa, mutta asialla on merkitystä myös paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Yksi ulottuvuus on lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin paikkatietotoimintojen vastuualueet - ja etenkin se, mihin niiden välinen raja pitäisi piirtää. Tutkimuksen, opetuksen ja osaamisen varmistaminen koskee kaikkia toimijoita. Paikkatiedot heilahtavat näin muutamalla lauseella poliittiselle pelikentälle.

Paikkatiedot ja politiikka eivät ole globaalisti kuitenkaan mikään uusi sanapari: YK:n alainen Global Geospatial Infrastructure Management -järjestö (UN-GGIM) alueellisine organisaatioineen perustettiin noin kuusi vuotta sitten, ja se näyttää vakiinnuttavan asemansa. Euroopassa on toimittu jo pitemmän aikaa yhdessä niin maanmittauslaitosten kuin eräiden muidenkin virastojen yhteistyöllä.

Kun Global Spatial Data Infrastructure (GSDI ) perustettiin 20 vuotta sitten, sen yhtenä tarkoituksena oli nostaa paikkatiedot yhteiseksi keskustelun ja kehittämisen aiheeksi kaikkien toimijoiden kanssa - selvä globaali poliittinen tavoite. Se on nyt toteutunut UN-GGIM kautta. GSDI:lle saattaa jäädä oma muuttunut roolinsa vastaisuudessa.

Meidän suomalaisten yritys muodostaa poliittisen tason linjauksia paikkatietoasioille parlamenttitasolta on harvinaista tai peräti ainutlaatuista kansainvälisestikin. Monessa maassa asia on hoidettu hallitusten strategisina ohjelmina tai niiden toimeenpanoina. Kansallista paikkatietoasiain neuvottelukuntaa vastaavia elimiä löytyy Euroopan maista. Monesti näissä strategioissa on ollut painopiste tekemisessä, esimerkiksi portaalien aikaansaamisessa. Poliittiset linjaukset ovat tulleet toimeenpanon myötä tai ne ovat olleet osa sähköisiä asiointipalveluja tai sähköistä hallintoa.

Nyt on aika tehdä valmisteleva työ poliitikoille - pysyä riittävän korkealla strategisella tasolla ja katsoa, mihin asioihin tarvitaan poliittista ohjausta. Keinot ja toimeenpanot tulevat, kunhan ensin ratkaistaan, mihin kiinnitetään katse.

Maanmittauslaitos on omalta osaltaan valmis panemaan parhaan osaamisensa ja panoksensa tähän kehittämistyöhön. Tervetuloa kaikki mukaan - foorumeita löytyy.

Arvo Kokkonen
Pääjohtaja


Plokkauksia Maasta -blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Uusimmat uutiset ja blogit