Hyppää pääsisältöön

DroneFinland teki kesällä 60 maatalouden kuvauslentoa

DroneFinlandin kopterit ovat keränneet ahkerasti kaukokartoitustietoa tänä kesänä. Kaiken kaikkiaan lentoja tehtiin yli sata ja maatalouden monitorointikuvauksia kertyi 60. Drone-tutkimuksen tärkeimpiä painopisteitä kesällä 2016 olivat tarkkuustestauksen kehittäminen sekä maatalouden kaukokartoitusmenetelmien tutkiminen.

DroneFinland on vuonna 2016 perustettu UAS-kaukokartoitusteknologian tutkimus- ja innovaatiokeskus Paikkatietokeskuksessa. DroneFinlandin tavoitteena on tutkia ja kehittää uutta kaukokakartoitusteknologiaa ja dronejen sensoriteknologiaa. Dronejen käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa.

Testikenttä kertoo drone-mittausjärjestelmän suorituskyvyn

– Kehitystä ei tapahdu ilman testaamista. Paikkatietokeskus on ylläpitänyt jo kymmeniä vuosia kaukokartoituksen ja fotogrammetrian testikenttiä Suomessa, kertoo tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara.

DroneFinland ja Luonnonvarakeskus rakensivat kesällä 2016 maatalouden kaukokartoituksen testikentän Vihtiin Hovin testialueelle. Kenttä on ollut testaajille avoin koko kesän.

Testikentällä on pystynyt mittaamaan järjestelmän geometristä ja radiometrista tarkkuutta sekä koko kaukokartoitusjärjestelmän suorituskykyä kasvuston ominaisuuksien mittauksessa. Mitattuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi biomassa ja typpipitoisuus.

DroneFinland mukana OPAL-Life-hankkeessa

OPAL-Life on Luonnonvarakeskuksen koordinoima hanke, jossa maatalousmaankäytön optimoinnilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Hankkeessa tutkitaan, miten peltojen sadontuottokykyä voidaan parantaa vastuullisesti ja ekologisesti. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on yksi Luonnonvarakeskuksen hankekumppaneista. Hankkeessa DroneFinland vastaa peltojen tarkasta mittauksesta hyperspektridronella.

– OPAL-Life-hankkeessa tutkijat ja maanviljelijät tarkastelevat mittaustuloksia yhdessä, mutta myöhemmin viljelijät pystyvät siihen itsenäisesti. Tämä sujuu jo niin kätevästi, että kohta maanviljelijöillä voi olla omat dronet käytössä, kertoo tutkija Roope Näsi, jonka väitöskirjatyöhön kuvaukset sisältyvät.

OPAL-Life-hankkeessa järjestettiin drone-lentoja toukokuusta heinäkuuhun. Ilmakuvaukset antoivat uutta tietoa muun muassa peltoalueen kasvuston kunnosta ja salaojitustarpeista.

Drone-toiminnan kärjessä

Paikkatietokeskuksessa droneilla tehtävää kaukokartoitusta on tutkittu jo vuodesta 2008 lähtien monissa projekteissa. Tällä hetkellä käynnissä on kuusi projektia, joissa dronet ovat keskiössä, ja droneja hyödynnetään enenevissä määrin testialustoina useimmissa kaukokartoituksen tutkimushankkeissa.

DroneFinland tekee kansainvälistä huippututkimusta, jolla tavoitellaan tieteellistä, teollista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteistyötä alan yritysten kanssa vahvistetaan jatkuvasti. Yhteistyötä ovat tuotekehitys, rahoituksen haku yhdessä sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Esimerkiksi suomalainen hyperspektrikameroita valmistava Rikola Oy on ottanut käyttöönsä Paikkatietokeskuksessa kehitettyjä menetelmiä. 

– Maatalouden kaukokartoituksen osalta välineitä ollaan vähitellen laittamassa talviteloille, mutta ennen talvea tullaan vielä demonstroimaan dronejen ja satelliittikuvien käyttöä syysviljojen lannoitustarpeen arvioinnissa yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa, kertoo Honkavaara.

DroneFinlandin osaaminen kansainvälisesti kysyttyä

DroneFinlandin tietotaidolla on paljon kansainvälistä kysyntää. Paikkatietokeskuksen drone- ja hyperspektrikuvauskalusto ovat lähdössä Namibiaan mittaamaan kansainvälistä satelliittikaukokartoituksen testikenttää.

Syyskuun lopussa Paikkatietokeskuksen tutkijat Eija Honkavaara ja Teemu Hakala menevät opettamaan kansainväliseen tutkijakouluun Brasiliaan.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara, 029 531 4716, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja artikkelit