Dronet ja satelliitit tehostamaan tilusjärjestelyjä

Suomen maatalous on kärsinyt jo pitkään heikosta kannattavuuskehityksestä. Maanmittauslaitoksen toteuttamilla tilusjärjestelyillä pystytään parantamaan tilojen tuottavuutta. Uudessa tutkimushankkeessa satelliittidata ja dronet valjastetaan tilusjärjestelyjen avuksi.

Paikkatietokeskuksen tutkija lennättää dronea pellolla.
Kuva:
Roope Näsi

– PELTOPISTE-hanke hakee keinoja tilusjärjestelyn tehostamiseen sekä objektiivisia ja tehokkaita menetelmiä peltojen arviointiin ja pisteytykseen. Avainasemassa ovat digitalisaatio ja modernit kaukokartoitusteknologiat, kuten satelliitit ja dronet, kertoo hankkeen vastuullisena johtajana toimiva tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Satelliiteilla yleiskuva, droneilla yksityiskohtaisempaa tietoa

Pellon tuotantokyky on yksi tärkeimmistä pellon arvoon vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi peltojen kuivatustilanteen arviointi on usein haastavaa, koska kattavaa karttaa salaojista ja niiden tilasta ei useinkaan ole käytettävissä. Droneilla ja satelliiteilla voidaan näistä tekijöistä kuitenkin saada objektiivisesti tietoa. Dronet mahdollistavat hyvin yksityiskohtaisen kohteen analyysin ja operoinnin joustavasti pilvien alapuolella. Tulevaisuudessa tämä toiminta voi olla jopa autonomista. Satelliittipohjaiset menetelmät puolestaan mahdollistavat maanlaajuisen peltojen pisteytysjärjestelmän luomisen. 

Hankkeen käytännön toimet alkavat heti ensi kesänä, kun tutkija Roope Näsi tekee dronekuvauksia testialueiksi valituilla oikeilla tilusjärjetelykohteilla.

– Tarkoista droneilmakuvista saadaan tietoa peltolohkon sisäisestä tuotantokyvyn vaihtelusta, ojitustilanteesta, kuivatusolosuhteista, rikkakasvien levinneisyydestä ja muista ongelmakohdista, kertoo Näsi.

Hankkeessa selvitetään myös, miten erilaiset sensorit, kuten multi- ja hyperspektri-, ja lämpökamerat sekä laserkeilaimet, soveltuvat parhaiten näihin tehtäviin. 

Droneilla tutkittuja kohteita myös monitoroidaan Paikkatietokeskuksessa kehitetyllä Sentinel-satelliittiseurannan työkalulla (EODIE). EODIE laskee automaattisesti peltolohkokohtaiset aikasarjat kasvillisuusindeksien kehittymisestä kasvukauden aikana. Vertaamalla saman alueen saman viljelykasvin lohkojen kasvillisuusindeksejä keskenään useiden vuosien ajalta saadaan tietoa lohkojen tuotantokykyjen eroista. 

Paljon tietoa pellon arviointiin

Hankkeessa tutkitaan myös PeltoOptimi-työkalun hyödyntämistä tilusjärjestelyissä ja peltojen arvioinnissa. Työkalu on kehitetty tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion johdolla Luonnonvarakeskuksessa. Työkalu on alun perin tarkoitettu viljelijöiden omaan käyttöön. Se huomioi kunakin vuonna tilan omien viljelemien lisäksi vuokralla olevat lohkot. PELTOPISTE-hankkeessa työkalun avulla pyritään tunnistamaan parhaita tilusjärjestelyratkaisuja niin tilalla kuin tilojen kesken.

Työkalu pisteyttää tilan lohkot useiden ominaisuuksien perusteella. Niitä ovat lohkon koko, muoto, kaltevuus ja tuotantokyky, lohkon etäisyys tilakeskuksesta, vesistöjen läheisyys sekä maalaji ja logistiset edut.

– PELTOPISTE-hankkeessa tutkitaan, miten PeltoOptimi-työkalun tuottama lohkojen pisteytys muuttuu, kun ne siirtyvät tilanomistajalta toiselle, sillä omistajan vaihdos vaikuttaa esimerkiksi etäisyyteen tilakeskuksesta. Tämä voi tehostaa logistiikkaa ja tuottaa merkittäviä säästöjä polttoaineessa ja ajassa, kertoo Peltonen-Sainio.

Droneista, satelliiteista, PeltoOptimi-työkalusta ja muista lähteistä saatavan tiedon hyödynnettävyyttä arvioidaan tilusjärjestelyprosessin eri vaiheissa. Soveltuvuusarviointia tekevät tutkijoiden ja tilusjärjestelytoimitusinsinöörien lisäksi muut sidosryhmät, kuten viljelijät, virastot ja viranomaiset, maatalouden kehittäjäorganisaatiot sekä yritykset.

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoittaman hankkeen toteuttavat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Luonnonvarakeskus. Hanke alkoi tammikuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2023.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Eija Honkavaara, 040 192 0835, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio, 040 522 1956, etunimi.sukunimi@luke.fi
 

Uusimmat uutiset ja blogit