Hyppää pääsisältöön

Energiansäästöön ja ilmastoriskeihin apua kolmiulotteisista rakennusmalleista – aineistoa jo kuudesosasta Suomea

Maanmittauslaitoksen tuottamat kolmiulotteiset mallit Suomen rakennuksista ovat hyödyksi niin kunnille, yrityksille kuin kansalaisillekin. 3D-mallin avulla voi selvittää kiinteistön aurinkoenergiapotentiaalin, tulvariskit sekä muita avaintekijöitä päätöksenteon tueksi.

3D-rakennuksia Ikaalisissa.
3D-rakennuksia Ikaalisissa.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Rakennusten kolmiulotteisiin malleihin voi tutustua Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelussa. Ne tarjoavat rakennusten omistajille hyödyllistä tietoa energiaremontin tueksi ja sopeutumisessa ilmastonmuutokseen.

Kolmiulotteisten mallien avulla voi arvioida rakennuksen katon aurinkoenergiapotentiaalin ja selvittää parhaat paikat sen käyttöönotolle.

3D-rakennuksista on saatavilla niiden tarkka korkeus. Kun rakennuksen korkeustieto yhdistetään maan korkeusmalliin, voidaan arvioida vesistöjen korkeusvaihtelun vaikutus tulvariskiin rakennuskohtaisesti. 

Kun suunnitteilla olevan rakennuksen voi nähdä kolmiulotteisesti osana aiemmin rakennettua ympäristöä, on mahdollista hahmottaa sen vaikutuksia varjoisuuteen, tuulisuuteen ja meluun. 

- Yhteiskunnan tietotarpeet muuttuvat jatkuvasti, ja koko maan kattava kolmiulotteinen rakennustieto mahdollistaa kokonaan uusia käyttötarkoituksia. Maanmittauslaitos kehittää peruspaikkatietojen tietosisältöä yhdessä viranomaisten, yritysten ja muiden hyödyntäjien kanssa, kertoo Maanmittauslaitoksen kehitys- ja digitalisaatiojohtaja Jani Kylmäaho. 

Kuvassa 3D-mallinnettuja rakennuksia Juankoskelta Kuopiosta.
Kuvassa 3D-mallinnettuja rakennuksia Juankoskelta Kuopiosta. Aineistosta rakennusta voidaan tarkastella erillisinä katto-, seinä- ja pohjapintoina tai kokonaisena 3D-kohteena. Lisäksi aineistoa voidaan tarkastella osana ympäristöä esimerkiksi yhdistämällä aineisto maanpinnan korkeusmalliin (oikealla).

Rakennus- ja ilmastotietoa eri lähteistä yhdistetty 3D-rakennuksiin 

- Rakennus- ja huoneistotiedot sekä ilmastotiedot täytyy vielä tänä päivänä hankkia pääsääntöisesti eri lähteistä, ja tietoja täytyy yhdistää joko yksilöivien tunnisteiden tai sijainnin perusteella. Tulevaisuudessa tietojen hyödyntäminen helpottuisi, jos ne olisivat yhtenäisten laatukriteerien mukaisia, yhteentoimivia ja tuotaisiin saataville yhden kanavan kautta, Kylmäaho toteaa.  

Tietoja on jo yhdistetty onnistuneesti eurooppalaisessa GeoE3-hankkeessa, jossa Suomi yhdessä Espanjan, Norjan, Viron ja Alankomaiden kanssa on luonut verkkoalustan, jonka kartalla voi tarkastella 3D-rakennuksia ja rakennusten tietoja. Maanmittauslaitoksen tuottamaan 3D-rakennusaineistoon on yhdistetty julkisten rakennusten rakennustietoja rakennusajankohdasta, materiaalista ja lämmitysjärjestelmästä. Aineistoon on lisätty myös ilmastotietoja keskiarvoisista auringonpaistetunneista, lämpötilasta ja tuulen nopeudesta. Tarkastele aineistoa hankesivuilla.

3D-rakennuskuva ilmastotietoineen
3D-rakennuskuva ilmastotietoineen.

Kolmiulotteiset rakennusmallit jo kuudesosasta Suomea 

Maanmittauslaitos alkoi tuottaa rakennuksista kolmiulotteisia mallinnuksia vuonna 2021. Nyt aineistoa on saatavilla jo kuudesosasta Suomea. Koko Suomi saadaan laserkeilattua rakennusten kolmiulotteisen mallinnuksen edellyttämällä tarkkuudella vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Maanmittauslaitos tuottaa 3D-rakennusmallit laserkeilausaineistosta, jota kerätään osana kansallista laserkeilausohjelmaa. Aineistoa päivitetään kuuden vuoden sykleissä. Kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman avulla pidetään ajan tasalla peruspaikkatietoja, kuten laserkeilausaineistoa, korkeusmallia, maastotietoja ja paikannuksen perustietoja, joita hyödynnetään esimerkiksi pelastustoimessa, maanpuolustuksessa, maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus- ja ympäristöalalla. 

Laserkeilaus-, ilmakuva- ja 3D-rakennusaineistoa käyttävät omiin tarpeisiinsa muun muassa Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö. 

Tiheä aineisto vaatii käyttöluvan 

Vuodesta 2020 alkaen laserkeilausaineisto on ollut aiempaa tarkempaa. Puolustusvoimat ja Maanmittauslaitos sopivat kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, että uutta tiheää aineistoa ei jaeta avoimena datana. Aineisto on julkista, mutta sen käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymisen. Käyttölupa on maksullinen ja se myönnetään kerrallaan 3 000 neliökilometrin alueelle, joka vastaa keskimäärin yhtä vuosikohtaista tuotantoaluetta. 

Uutta aineistoa syntyy jatkuvasti lisää myös avoimena aineistona vapaasti saataville, kun tiheästä aineistosta harvennetaan 0,5 pistetiheyden versio. 

Suomen laajuiset 3D-rakennusmallit tuotetaan mahdollisimman kattavasti, mutta tietyin rajoituksin. Maanmittauslaitoksen 3D-rakennukset perustuvat maastotietokannan rakennusten 2D-aineistoon, jolle on muodostettu 3D-geometria Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p aineiston perusteella. Maastotietokannan rakennuksista on mallinnettu vain yli 20m2 rakennukset ja sellaiset rakennukset, joilla on riittävä pistepilvikattavuus mallinnusta varten. Edellä mainituissa aineistoissa voi olla eroavaisuuksia tai puutteita verrattuna reaalimaailman tilanteeseen, todelliseen rakennukseen maastossa.

 

Seuraa kartalla, miten Suomen rakennusten 3D-mallintaminen etenee:
https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/3drakennukset 

Lataa alueesi rakennusten 3D-aineistot aineistopalvelusta:
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta 

Tutustu rakennusten 3D-malleihin suoraan verkkoselaimessa (valitse ylävalikosta Buildings3D).  
https://geoe3platform.eu   

Lisätiedot 

Jani Kylmäaho, kehitys- ja digitalisaatiojohtaja
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 
+358 40 489 0307 

Risto Ilves, kehityspäällikkö
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 
+358 40 514 6085 

Kartat
Paikkatieto
Paikkatietokeskus

Uusimmat uutiset ja artikkelit