Ennakkotiedote Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) muutoksista helmikuussa 2019

Helmikuussa 2019 otetaan käyttöön Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) uusi sovellusversio. Näillä näkymin versioon ei tule varsinaisia sovellusmuutoksia, mutta koodistoon tulee muutoksia.

Koodistomuutokset

Käyttöoikeusyksikkölaji

Lisätään seuraavat uudet käyttöoikeusyksikkölajit:

  • 313 Yksityistien suoja-alue
  • Skyddsområde för enskild väg
  • 314 Yksityistien näkemäalue
  • Frisiktsområde för enskild väg
  • 1108 Poronhoitolain mukainen esteaita
  • Skyddsgärde enligt renskötsellag

Merkitään seuraavat käyttöoikeusyksikkölajit lakanneiksi:

  • 302 Tienpitoaineen ottaminen
  • Tagande av väghållningsämne
  • 310 Tienpitoaineen kuljettaminen
  • Transport av väghållningsmaterial

Toimenpidelaji

Muutetaan koodiarvon 1784 selityksiksi: Yhteismetsäosuuden siirto osakaskunnalle / Överföring av andel i samfälld skog till delägarlaget (nykyiset selitykset ovat Yhteismetsäosuuden hankkiminen / Förvärvande av andel i samfälld skog)

Uusimmat uutiset ja blogit