Ennakkotiedote Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) muutoksista helmikuussa 2020

Helmikuun 2020 versionvaihdossa Aineistopalveluun (Kiinteistörekisteri) on tulossa muutos. Muutos koskee ainoastaan ’Kiinteistörekisterin ominaisuustiedot’ -tuotetta. Tuotteeseen lisätään uusi tieto, Rekisteriyksikön muodostuminen tilusjärjestelytoimituksessa, mikä kertoo onko rekisteriyksikkö muodostunut tilusjärjestelytoimituksessa. Muutos on skeemassa taaksepäin yhteensopiva.

Katso skeemamuutokset sekä niihin liittyvät koodistomuutokset tästä dokumentista.

Muista mahdollisista muutoksista tiedotamme myöhemmin.

Uusimmat uutiset ja blogit