Ennakkotiedote Aineistopalvelun (kiinteistörekisteri) muutoksista helmikuussa 2020

Helmikuun 2020 versionvaihdossa Aineistopalveluun (Kiinteistörekisteri) on tulossa muutoksia.
Tuotteeseen ’Kiinteistörekisterin ominaisuustiedot’ lisätään uusi tieto, Rekisteriyksikön muodostuminen tilusjärjestelytoimituksessa. Muutos on skeemassa taaksepäin yhteensopiva.

Koodistomuutokset 

Lähdeaineisto

Lisätään seuraava uusi koodiarvo:

 • 60 Kiinteistötoimitus (2020 →) / Fastighetsförrättning (2020 →)

Toimenpidelaji

 • Päivitetään seuraavien koodiarvojen ruotsinkielisiksi selityksiksi lihavoidut tekstit:
  • 2806 Yksityistietoimitus / Förrättning av enskild väg
  • 4650 Alueellinen yksityistietoimitus koko rekisteriyksiköllä / Lokal förrättning av enskild väg inom hela registerenheten
  • 4651 Alueellinen yksityistietoimitus rekisteriyksikön osalla / Lokal förrättning av enskild väg inom en del av registerenheten

Lisätään seuraava uusi koodisto: Rekisteriyksikön muodostuminen tilusjärjestelytoimituksessa 

Kuvaa rekisteriyksikön muodostumista tilusjärjestelytoimituksessa.

Beskriver registerenhetens bildning i ägoregleringsförrättning.

Koodisto sisältää seuraavat koodiarvot:

  • 0 (Ei arvoa) / (Inget värde)
  • 1 Rekisteriyksikkö muodostettu tilusjärjestelytoimituksessa / Registerenhet bildat vid ägoregleringsförrättning

 

Skeemamuutokset sekä niihin liittyvät koodistomuutokset on kuvattu dokumentissa.

Lisätietoja: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

 

Uusimmat uutiset ja blogit