Ennakkotiedote Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) muutoksista helmikuussa 2018

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietopalveluiden versionvaihto on helmikuussa 2018. Seuraavassa on kuvattuna tulossa olevat skeemamuutokset ja niihin liittyvät koodisto ja sovellusmuutokset.

 

Muutokset vaikuttavat Kiinteistötietojen kyselypalveluun (REST).

 

Skeemamuutokset

 

Version 6.0 skeemapaketti: http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-6.0-src.zip

 

 

TulosteTyyppi-tietorakenne

 

Yhteisten tietorakenteiden y:TulosteTyyppi-tietorakenteeseen lisätään versio ja ympäristö-attribuutit.

 

<xs:complexType name="TulosteTyyppi">
<xs:attribute name="tulostuspvm" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="rekisteritilannepvm" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="versio">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d+\.\d+.*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ymparisto" type="xs:string"/>
</xs:complexType>

 

Samassa yhteydessä muokataan myös Yhteystiedot-tuotetta siten, että myös siinä periytetään juurielementti TulosteTyyppi-rakenteesta, jolloin saadaan attribuutit määriteltyä kerralla kaikille tuotteille.

 

MuistutusasiaTyyppi-määrittely

 

trra-nimiavaruuteen muokataan MuistutusasiaTyyppi-määrittelyä. Siihen lisätään luovutuskirjanpvm:

 

<xs:complexType name="MuistutusasiaTyyppi">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="y:AsiaTyyppi">
<xs:sequence>
[...]
<xs:element name="muistutuslaji" type="xs:string"/>
<xs:element name="muistutusluokka" type="xs:string"/>
<xs:element name="paattymispvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="luovutuskirjanpvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="tapahtumapvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="hankenumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
[...]
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

 

 

Uusi eayh-skeema

 

Toteutetaan eayh-skeema, joka on täsmälleen sama kuin kyselypalvelujen Yhteystiedot-skeema, mutta eräajo-nimiavaruudessa:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:eayh="http://xml.nls.fi/ktjkir/eraajo/yhteystiedot/2018/02/01" xmlns:tryh="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteystiedot/2018/02/01" xmlns:y="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteinen/2018/02/01" targetNamespace="http://xml.nls.fi/ktjkir/eraajo/yhteystiedot/2018/02/01" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:import namespace="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteystiedot/2018/02/01" schemaLocation="../../../../../api/yhteystiedot/2018/02/01/Yhteystiedot.xsd"/>
<xs:import namespace="http://xml.nls.fi/ktjkir/yhteinen/2018/02/01" schemaLocation="../../../../../api/yhteiset/2018/02/01/YhteisetTietorakenteet.xsd"/>
<xs:element name="Yhteystiedot" type="eayh:YhteystiedotTyyppi"/>
<xs:complexType name="YhteystiedotTyyppi">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="y:TulosteTyyppi">
<xs:sequence>
<xs:group ref="tryh:YhteystiedotRyhma"/>
<xs:element ref="y:metatiedot" minOccurs="0"/>
<xs:sequence minOccurs="0">
<xs:element ref="y:virhe" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>

 

 

Muistutuslajin vakioselite

 

Muokataan muistutuslajin vakioselitettä siten, että sille voidaan määritellä kieli-attribuutti:

 

<xs:complexType name="MuistutusasiaTyyppi">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="y:AsiaTyyppi">
<xs:sequence>
<xs:element name="muistutuslaji" type="xs:string"/>
<xs:element name="muistutusluokka" type="xs:string"/>
[...]
<xs:element name="sisaltoselite" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Muistutuksen sisältöselite voi muodostua automaattisesti muistutuslajin perusteella tai viranomaisen käsin lisäämänä. Jos muistutuksella on sekä automaattinen että käsin lisätty selite, selitteet .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="kieli" type="xs:string"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
[...]
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

 

 

Kaikki skeematiedostot

 

Skeemoissa muutetaan nimiavaruus 2018/02/01-päiväykselle.

 

Koodistomuutokset

Nykyinen muistutuksen laji VA0903 Hakijan saantoon liittyvä vallintarajoitus jaetaan kahdeksi eri koodiksi seuraavasti:

  • VA0903 = Hakijan saantoon liittyvä vallintarajoitus: Kauppakirjan ehdon mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kohdetta rakentamattomana edelleen

  • Uusi koodi (numero vahvistuu myöhemmin): Hakijan saantoon liittyvä vallintarajoitus: Kauppakirjan ehdon mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kohdetta määrättyä kauppahintaa korkeammasta hinnasta

Muita koodistomuutoksia voi vielä tulla ja niistä ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Sovellusmuutokset

 

Uusi luovutuskieltolaji

 

Jos henkilölle on tallennettu yhteystietojen luovutuskielto, henkilön osoitetta ei tulosteta millekään tietopalvelutuotteelle. Jos kohteella on muita omistajia/vuokralaisia, ei heidänkään yhteystietoja tulosteta.

 

Muistutuslajien muutokset (rasitustodistus / rasitustietojen tulosrakenne)

 

Alla olevissa muistutuslajeissa tulostetaan mahdollinen luovutuskirjan pvm

  • VA0901 Lesken hallintaoikeus

  • VA0902 Testamenttiin perustuva käyttöoikeus

  • VA0903 Hakijan saantoon liittyvä vallintarajoitus

  • VA0904 Testamenttiin sisältyvä vallintarajoitus

 

Muistutuslajin vakioselite rasitustietojen tulosrakenteeseen

 

Tulostetaan vakioselite suomeksi ja ruotsiksi eri palvelumuotojen pohjana olevaan yhteiseen tulosrakenteeseen muistutusasialla jo ennestään olevaan elementtiin <sisaltoselite>. Koska muistutusasialla voi olla yhtä aikaa vakioselitteen kanssa myös käyttäjän tallentama vapaamuotoinen sisältöselite, muutetaan skeemassa oleva elementti <sisaltoselite> sellaiseksi, että niitä voi olla useita.

 

Elementti <sisaltoselite> voi käytännössä tulostua kolme kertaa: Vakioselite suomeksi tulostetaan elementtiin <sisaltoselite>, attribuutti kieli="fi". Vakioselite ruotsiksi tulostetaan elementtiin <sisaltoselite>, attribuutti kieli="sv". Käyttäjän tallentama vapaamuotoinen selite tulostetaan elementtiin <sisaltoselite> ilman attribuuttia kieli. Skeemassa <sisaltoselite> voi esiintyä 0..n kertaa.

 

Lisätietoja

Kaikki skeematiedostot löytyvät palvelun teknisistä kuvauksista, kohdasta Versionhallinta.

 

Tarkoitus on, että tiedotteessa mainitut muutokset ovat testattavissa Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) koekäyttöympäristössä lokakuun loppuun mennessä. Koekäyttöympäristön käyttäjiä tiedotetaan vielä erikseen, kun testaus on mahdollista.

 

Uusimmat uutiset ja blogit