Ennakkotiedote Kiinteistötietojen kyselypalvelun (WFS) ja Kiinteistötiedot (WFS 2.0) palvelun muutoksista helmikuussa 2020

Helmikuussa 2020 otetaan käyttöön Kiinteistötietojen kyselypalvelusta (WFS) ja Kiinteistötiedot (WFS 2.0) -palvelusta uudet sovellusversiot.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)

Käyttöoikeusyksiköiden tuotteisiin lisätään kolme uutta tietoa liittyen tiekunnan sääntöihin: tieto tiekunnan sääntöjen olemassaolosta, tiekunnan sääntöjen arkistoviite ja sääntöjen rekisteröintipäivämäärä.

 • Muutos koskee tuotteita:
  • YksityistienPerustiedot,
  • KayttooikeusyksikonPerustiedot,
  • KayttooikeusyksikonOsanPerustiedot,
  • KayttooikeusyksikonLaajatTiedot,
  • KayttooikeusyksikonOsanLaajatTiedot
 • Muutos on skeemassa taaksepäin yhteensopiva.

  Tiekunnalle lisätään tieto voimaantulopäivämäärästä.

 • Muutos koskee tuotteita:
  • YksityistienPerustiedot,
  • KayttooikeusyksikonLaajatTiedot
  • TiekunnanPerustiedot
 • Muutos on skeemassa taaksepäin yhteensopiva

Koodistomuutokset 

Lähdeaineisto

Lisätään seuraava uusi koodiarvo:

 • 60 Kiinteistötoimitus (2020 ->) / Fastighetsförrättning (2020 →)

Lisätään uusi koodisto: Tiekunnan sääntöjen olemassaolo / Förekomst av väglagets stadgar

Kuvaa tiekunnan sääntöjen olemassaolon tiekunnallisilla yksityisteillä

Beskriver väglagets stadgars förekomst hos enskilda vägar med väglag.

Koodisto sisältää koodiarvot:

 • 0 (Ei arvoa) / (Inget värde)
 • 1 Tiekunnalla on säännöt / Väglaget har stadgar
 • 2 Tiekunnalla ei ole sääntöjä / Väglaget har inga stadgar

Koodistomuutokset on lisätty uuteen skeematiedostoon.

Skeemamuutoksista ja niihin liittyvistä koodistomuutoksista on tiedotettu jo aiemmissa ennakkotiedotteissa https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kiinteistotietojen-kyselypalvelu-wfs-muutos-ennakkotiedotteeseen 

Kiinteistötiedot (WFS 2.0)

Kiinteistötiedot (WFS 2.0) palveluun on tulossa ainoastaan yksi koodiarvon lisäys.

Lähdeaineisto

Lisätään uusi koodiarvo:

 • 60 Kiinteistötoimitus (2020 ->) / Fastighetsförrättning (2020 →)

 

Lisätietoja: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit