Ennakkotiedote Kiinteistötietojen tulostepalvelun muutoksista helmikuussa 2019

Helmikuussa 2019 otetaan käyttöön Kiinteistötietojen tulostepalvelun (kiinteistörekisterin otteet) uusi sovellusversio. Näillä näkymin versioon ei tule varsinaisia sovellusmuutoksia, mutta koodistoon tulee muutoksia.
Muutokset vaikuttavat seuraaviin kiinteistörekisterin otteisiin: Kiinteistörekisteriote ja Ote Kiinteistötietojärjestelmästä (Käyttöoikeusyksikkö). Käyttöoikeusyksiköihin tulee vaihtoehdoiksi kolme uutta käyttöoikeusyksikkölajia ja kaksi poistuu.

Koodistomuutokset

Käyttöoikeusyksikkölaji

Lisätään seuraavat uudet käyttöoikeusyksikkölajit:

  • 313 Yksityistien suoja-alue
  • Skyddsområde för enskild väg
  • 314 Yksityistien näkemäalue
  • Frisiktsområde för enskild väg
  • 1108 Poronhoitolain mukainen esteaita
  • Skyddsgärde enligt renskötsellag

Merkitään seuraavat käyttöoikeusyksikkölajit lakanneiksi:

  • 302 Tienpitoaineen ottaminen
  • Tagande av väghållningsämne
  • 310 Tienpitoaineen kuljettaminen
  • Transport av väghållningsmaterial

Toimenpidelaji

Muutetaan koodiarvon 1784 selityksiksi: Yhteismetsäosuuden siirto osakaskunnalle / Överföring avandel i samfälld skog till delägarlaget (nykyiset selitykset ovat Yhteismetsäosuuden hankkiminen / Förvärvande av andel i samfälld skog)

Uusimmat uutiset ja blogit