Hyppää pääsisältöön

Erantokartta auttaa löytämään oikean kulkusuunnan

Pohjoinen ei ole aina siellä, mihin kompassi näyttää. Magneettinen pohjoinen liikkuu, joten kartan ja kompassin kanssa suunnistavan tarvitsee tietää, mikä on erannon arvo. Maanmittauslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä tehty verkkopalvelu erantokartta auttaa ongelmassa.

Mies nojaa puuhun metsässä.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Erannon arvo asteina kertoo, kuinka paljon magneettinen pohjoinen eli kompassin näyttämä suunta eroaa kartalla esitetystä maantieteellisestä pohjoisesta. Tietoa tarvitaan, kun suunnistetaan kartan ja kompassin avulla.

Kun kartasta otetaan suunta kohteesta A kohteeseen B, kompassin näyttämä suunta on erannon verran oikealle kartan osoittamasta suunnasta. Toisin sanoen kompassisuunnasta on vähennettävä erantolukema, jotta saadaan oikea kulkusuunta.

 – Tarkassa suunnan määrittämisessä on huomioitava erannon lisäksi napaluvun korjaus, eli ns. karttapohjoisen ja pohjoisnavan suunnan välinen ero. Tavanomaisessa suunnistuksessa napaluvun korjauksen vaikutus on vähäinen, Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Tuomo Lusa täsmentää.

Eranto vaihtelee eri puolilla Suomea

Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan 6 asteesta itärajan 14 asteeseen. Se voi vaihdella myös paikallisesti paljonkin, jos maaperässä on magneettisia mineraaleja.

 – Eranto ei ole vakio, vaan muuttuu jatkuvasti maan magneettikentän muuttuessa, joskin vuotuinen muutos on melko pieni, noin +0,2 astetta. Muutos on hieman hitaampaa maan eteläosissa ja nopeampaa pohjoisessa, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiera Laitinen.

Idea palveluun asiakaspalautteesta

 – Ajatus erantokartan kehittämisestä sai alkunsa asiakaspalautteesta. Maanmittauslaitoksen karttatulosteissa ei näy erannon arvoa, mikä vaikeuttaa karttatulosteiden käyttöä suunnistuksessa, Lusa kertoo.  

Erantotietojen lisääminen karttatulosteille on teknisesti sen verran työlästä, ettei sitä ole toteutettu Maanmittauslaitoksen palveluihin, ainakaan toistaiseksi. – Asia jäi kuitenkin hautumaan ja mietimme vaihtoehtoisia tapoja tiedon tarjoamiseksi, Lusa jatkaa.

Erantotiedot saadaan Ilmatieteen laitokselta

Erantokartta-verkkopalvelun toteuttaminen tuli mahdolliseksi, kun Ilmatieteen laitos julkaisi erantotiedot avoimena datana vuoden 2019 alussa. Ilmatieteen laitoksen tuottaman erantohilan tiedot yhdistettiin Suomi.fi-kartat-palvelussa Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoon ja näin toteutettu erantokartta julkaistiin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla maaliskuussa 2020.

Karttapalvelu perustuu Ilmatieteen laitoksen dataan, jossa tiedot ovat 12 x 12 km ruudukossa. Erantoarvot on laskettu Suomen magneettikenttämallilla, joka perustuu maastossa ja lentokoneesta käsin tehtyihin mittauksiin. Mallia päivitetään vuosittain Nurmijärven ja Sodankylän geofysiikan observatorioiden tekemien seurantamittausten perusteella.

Aineisto julkaistaan kerran vuodessa ja Maanmittauslaitos päivittää karttapalvelun tietoja vastaavasti.

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksessa kartastopäällikkö Tuomo Lusa, 040 500 9979, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Ilmatieteen laitoksella suunnittelija Mirjam Kellinsalmi, 050 463 0803, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Palvelut
Kartat

Uusimmat uutiset ja artikkelit