Etelämantereen jäätilanteen tutkimiseen tarvitaan maannousumallinnusta

Kaksi tutkijaamme lähtevät tekemään geodeettisia mittauksia Etelämantereelle. Mittausten tavoitteena on selvittää läntisellä Etelämantereella Kuningatar Maudin alueen maankuoren liikkeitä. Retkikunta tutkii erityisesti maannousua, joka johtuu viime jääkauden vaikutuksista sekä tämänhetkisten jäämassojen muutoksesta.

Kolme ihmistä kävelee Etelämantereen maisemissa.
Kuva:
Jyri Näränen

– Etelämantereen maannousumallinnusta tarvitaan muun muassa, kun määritetään ilmastonmuutoksen vaikutusta jäätiköiden tilavuuteen ja Etelämantereen vaikutusta merenpinnan nousuun. Kaukokartoitusmenetelmillä voidaan mitata jäätiköiden pinnan liikkeitä, mutta tilavuuden muutokseen määrittämiseen tarvitaan tieto myös siitä, miten maankuori jään alla liikkuu. Noin 95% Etelämantereesta on jään peitossa, joten mallien varmentamiseen tarvittavat tarkat geodeettiset mittaukset ovat harvassa ja kysyttyjä, kertoo tutkimuspäällikkö Jyri Näränen Paikkatietokeskuksen Geodesian ja geodynamiikan osastolta.

Näränen ja tutkija Arttu Raja-Halli lähtevät Etelämantereelle 8.1. Suunnitelmana on saapua Suomen asemalle 10.1., mutta sää vaikuttaa huomattavasti Etelämantereen lentoaikatauluihin. Tutkijat työskentelevät Etelämantereella 10. - 28.1. välisenä aikana. Tutkimus on osa Suomen akatemian rahoittamaa GRAVLASER projektia, jonka päätutkijana toimii osastonjohtaja Juha Hyyppä Paikkatiekeskuksen Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen osastolta.

– Retkikunta suorittaa absoluuttisia painovoimamittauksia, joista nähdään maannousun vaikutus paikalliseen painovoimakenttään. Lisäksi mukanamme on Paikkatiekeskuksessa kehitetty laserkeilausdrone, jonka tuottamista pintamalleista voidaan tutkia mittausalueen lähiympäristön massaliikuntoja, kommentoi Arttu Raja-Halli.

Etelämantereella tapahtuvaa geodeettista tutkimusta on tehty Geodesian ja geodynamiikan osastolla 90-luvun alkupuolelta asti. Muun muassa vuodesta 2003 lähtien on operoitu pysyvää GPS-asemaa, jonka aikasarja Etelämantereen maankuoren liikunnoista on yksi mantereen pisimmistä ja tarkimmin analysoiduista.

Ilmatieteen laitoksella toimivan FINNARP-retkikunnan etujoukko lähti Etelämantereelle 15.12. Retkikunta työskentelee Ilmatieteen laitoksen ylläpitämällä tutkimusasema Aboalla. 

Lisätietoja

Osastonjohtaja Hannu Koivula, 050 430 1639, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit