Hyppää pääsisältöön

FinnRef-asemilla uudet ylimmän luokan E1-koordinaatit

Uudistetun FinnRef-verkon asemille on määritetty yhtenäiset ylimmän luokan E1-koordinaatit. Uudet koordinaatit tulivat voimaan 1.2.2021.

FinnRef-verkolle määritettiin uudet koordinaatit verkon uudistusten valmistuttua. FinnRef-verkon 47 aseman ylimmän luokan E1-koordinaatit muodostavat homogeenisen ja uusimpaan geodeettiseen tietämykseen perustuvan rungon EUREF-FIN-vertauskehykselle sekä FINPOS-paikannuspalvelulle.

Koordinaattien laskemiseen käytettiin usean vuoden ajalta kerättyä dataa, jotta tulos olisi mahdollisimman tarkka. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus määritti koordinaatit pohjoismaisen NKG-laskentakeskuksen GNSS-ratkaisuista globaalissa ITRF2014-vertauskehyksessä. Sitten koordinaatit muunnettiin pohjoismaisen NKG-muunnoksen mukaisesti maankuoren liikkeet huomioiden EUREF-FIN-vertauskehykseen. Koordinaattien määrityksessä oli tavoitteena mahdollisimman hyvä yhteensopivuus EUREF-FIN-vertauskehyksen määrittävien koordinaattien kanssa. 

FinnRef-verkkoa on uudistettu vuodesta 2012 alkaen ja vuoteen 2018 mennessä verkko oli laajentunut kattamaan 47 asemaa. Nämä FinnRef-asemat eli aktiiviset kiintopisteet toimivat EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän runkona. Kansallisen geodesian strategian mukaisesti asemat tulevat tulevaisuudessa muodostamaan myös korkeus- ja painovoimajärjestelmän rungon. 

Uuden FinnRef-asemaverkon valmistuttua vanhan, pääosin 1990-luvulla valmistuneen, FinnRef-verkon asemat on ajettu alas lukuun ottamatta kansainvälisissä verkoissa mukana olevia asemia. Vanhat asemat on korvattu moderneilla laitteistoilla varusteluilla asemilla ja samalla asemien määrää on lisätty huomattavasti. 

Vanhojen aktiivisten FinnRef-asemien koordinaatit määrittävät yhdessä noin 100 passiivisen pisteen kanssa EUREF-FIN-vertauskehyksen ja sen ylimmän E1-luokan. FinnRef-verkon rakentamisen edetessä asemille oli laskettu E2-laskentapalvelun mukaisesti viralliset E2-luokan EUREF-FIN-koordinaatit. Nyt asemien koordinaatit on päivitetty ylimpään E1-luokkaan ja ne muodostavat rungon EUREF-FIN-vertauskehykselle sekä FINPOS-paikannuspalvelulle.

Lisätietoja 

Tutkimusryhmän johtaja Pasi Häkli, 050 565 8285, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tutkija Sonja Lahtinen, 050 411 7988, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Osastonjohtaja Hannu Koivula, 050 430 1639, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tutkimus
Paikannus

Uusimmat uutiset ja artikkelit