FinnRef-verkko seuraa Galileo-paikannusjärjestelmän suorituskykyä

Galileon referenssikeskusta GRC:tä (Galileo Reference Centre) tukeva uusi kansainvälinen hanke ”Support for the Galileo Reference Centre” auttaa EU:n satelliittipaikannusjärjestelmän Galileon suorituskyvyn seurannassa.

FinnRef station in Kajaani.
Kuva:
Octavian Andrei

EU:n jäsenvaltiot valvovat itsenäisesti Galileon järjestelmien suorituskykyä ja raportoivat tuloksistaan GRC:lle. GRC:n pääasiallinen tehtävä on tuottaa itsenäinen tapa seurata ja arvioida Galileon palveluiden suorituskykyä ja signaalien laatua avaruudessa. 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltioilla on käytössään suorituskyvyn valvontaan tarvittavat tilat ja osaaminen. Hanke parantaa GRC:n valmiutta ja edistää pitkäaikaista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. GRC yhdistää kerätyt tiedot ja tuotteet raporteiksi, arvioiksi ja tutkimuksiksi, joihin kuuluu myös neljännesvuosittain julkaistava Galileon suorituskykyä käsittelevä Public performance reports on the Galileo Initial Open Service -julkaisu.

Hankkeen koordinaattorina toimii Alankomaiden ilmailututkimuskeskus NLR. Muita yhteistyökumppaneita ovat Alankomaiden radioastronomian instituutti ASTRON, Ruotsin Chalmersin teknillinen korkeakoulu sekä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus.

”Paikkatietokeskus osallistuu suoraan hankkeen kolmen päätavoitteen saavuttamiseen. Keräämme tunti- ja päiväkohtaisia havaintoja 20:lla huippuluokan FinnRef GNSS -asemalla. Tämän lisäksi tuotamme kuukausittain suorituskykyraportteja, joihin on kerätty tietoja useista etäisyysmittauksiin, ajoitukseen ja paikantamiseen liittyvistä suorituskykymittareista”, kertoo Paikkatietokeskuksen asiantuntija, vanhempi tutkija Octavian Andrei.

Suomen kansalliseen FinnRef-verkkoon kuuluu huippumoderneja useita konstellaatioita tukevia seuranta-asemia eri puolilla Suomea. Asemat voivat seurata GNSS-järjestelmän yli 100 satelliitin lähettämiä useita signaaleja useilla eri L-taajuuskanavan taajuuksilla. FinnRef on yksi ensimmäisistä kaikkia Galileon satelliitteja seuraavista kansallisista verkoista.

Paikkatietokeskuksen asiantuntijat tarjoavat hankkeessa myös konsultaatioapua sekä tukea GRC:lle suorituskykyyn liittyvissä asioissa.

Niin kuin Paikkatietokeskus, myös NLR ja Chalmersin korkeakoulu antavat hankkeelle kansallisten GNSS-verkkojensa tuottamaa tietoa. ASTRON puolestaan suorittaa radioteleskoopilla useita kampanjoita, joissa seurataan signaalien kulkua avaruudessa. NLR tuo hankkeeseen myös lentävällä laboratoriollaan kerättyä tietoa.

Hanke aloitettiin helmikuussa 2020, ja se loppuu elokuussa 2021. Hanke toteutetaan jäsenvaltioiden tukea koskevan kumppanuussopimuksen (GSA/GRANT/04/2016) toisen tukierän puitteissa. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan unioni sekä Euroopan GNSS-virasto GSA.

Euroopan unionin ja European Global Navigation Satellite Systems Agencyn logot

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Octavian Andrei (englanniksi), 046 921 1423, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Prof., Osastonjohtaja Hannu Koivula, 050 430 1639, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

Lue hankkeen kuvaus

Lue lisää Galileosta

Lue lisää FinnRef-asemista

Tutustu Galileon vertailukeskus GRC:hen (englanniksi)

Lue lisää Euroopan GNSS-virasto GSA:sta (englanniksi)

Galileon suorituskykyä käsittelevät raportit (englanniksi)

Uusimmat uutiset ja blogit