FLEX-EPOS-hanke tehostaa geodeettista tutkimusta Suomessa

Paikkatietokeskus on mukana FLEX-EPOS-hankkeessa, jossa vahvistetaan seismologisen, geomagneettisen ja geodeettisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Hankkeessa luodaan laaja geofysikaalisten instrumenttien verkosto osana kansallista FIN-EPOS-konsortiota.

Metsähovin geodeettinen asema talvisessa maisemassa.
Metsähovin geodeettinen tutkimusasema.

FLEX-EPOS-hankkeessa luodaan verkosto, jossa on satoja siirrettäviä mittalaitteita ja useita kymmeniä kiinteitä havaintoasemia. Se tihentää ja parantaa huomattavasti nykyisiä erillisiä geofysikaalisten havaintolaitteiden verkostoja. Havaintoaineisto on FIN-EPOS-konsortion yhteisessä käytössä.

Suomen Akatemia on myöntänyt FLEX-EPOS-hankkeelle infrastruktuurirahoitusta yhteensä yli 2,7 miljoonaa euroa. Hanketta johtaa Helsingin Yliopisto ja partnereina ovat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Ilmatieteen laitos. 

Parannuksia Metsähoviin ja FinnRef-verkkoon

Hankkeessa Paikkatietokeskus tulee parantamaan Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman aika- ja taajuuslinkkiä Otaniemessä oleviin VTT MIKESin kansallisiin aikastandardeihin. Tämä tukee Metsähovissa rakenteilla olevan radioteleskoopin käyttöönottoa. 

Lisäksi osalle Suomen pysyvän GNSS-verkon eli FinnRefin asemista asennetaan SAR-tutkaheijastimet. Niiden avulla tutkitaan muun muassa maankuoren liikkeitä. Asemille on tulossa myös muita geofysikaalisia havaintolaitteita, jolloin ne muodostavat kansallisen geofysikaalisten superasemien verkon. 

Paikkatietokeskuksen painovoimalaitteistoihin on tulossa merkittävä parannus uuden gravimetrin myötä.

Rahoitusta myös kansainväliselle yhteistyölle

Myös FIN-EPOS-konsortio sai Akatemian infrastruktuurirahoitusta 395 000 euroa. Konsortio on FLEX-EPOS-hankkeessa mukana olevien laitosten yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita. Se myös toimittaa niiden havainnot kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen. 

EPOS (European Plate Observing System) on yhteiseurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, johon Suomi on nyt liittymässä. EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja. Hankerahoitus sisältää Suomen EPOS-jäsenmaksut ja hankkeen valmistelu- ja aloituskustannukset.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Hannu Koivula, 050 430 1639

Tutkimusprofessori Markku Poutanen, 050 300 7374

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
 

Uusimmat uutiset ja blogit