Hyppää pääsisältöön

Galileon tarjoamat palvelut paranevat paranemistaan

Galileon satelliittikonstellaatioon viimeksi lisättyjen satelliittien on todettu toimivan luotettavasti. Uusia satelliitteja on valvottu siitä lähtien, kun ne aktivoitiin joulukuussa 2018. Galileo on Euroopan unionin rahoittama ja Euroopan GNSS-viraston operoima satelliittipaikannusjärjestelmä (Global Navigation Satellite System, GNSS).

Satelliitin ottama kuva öisestä Euroopasta.
Kuva:
Pixabay

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) tutkijat ovat julkaisseet maailman ensimmäisen tieteellisen suorituskyvyn monitorointitutkimuksen neljästä uusimmasta Galileo-satelliiteista. Nämä satelliitit laukaistiin radoilleen kymmenennellä Galileo laukaisulla (L10) heinäkuussa 2018. Julkaisussa he arvioivat satelliittien toimivuutta kellojen, kiertoradan ja signaalien lähetysten osalta.

Tutkimusjakso oli kaksi vuotta siitä, kun satelliitit julistettiin toimintakykyisiksi helmikuussa 2019. Tutkimuksen tulosten perusteella Galileo L10:n satelliittien signaalien saatavuus ja tarkkuus, sekä lähetetyt satelliittikellokorjaukset ovat kaikki vastanneet tavoitearvojaan. Lisäksi satelliitit ovat kiertäneet Maata suunniteltujen rataparametrien puitteissa. Signaalien saatavuus ja tarkkuus ovat jopa parantuneet vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Galileo-konstellaatiossa on nyt yhteensä 24 toiminnassa olevaa satelliittia.

– Anna, Ellen, Tara ja Samuel, kuten L10 satelliitteja leikillisesti kutsutaan, ovat erittäin luotettavia palveluntarjoajia tarkan sijainnin ja ajan osalta. Minkä tahansa avaruudessa olevan satelliitin sydän on sen kello, ja näiden satelliittien kellot ovat toimineet loistavasti. Kaiken kaikkiaan, Galileo-konstellaatio tehostaa satelliittipaikannusta ja -ajoitusta sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti, Paikkatietokeskuksen vanhempi tutkija Octavian Andrei kertoo.

Tuloksilla on erityistä yhteiskunnallista merkitystä, koska Galileo on ensimmäinen ja ainoa satelliittipaikannuskonstellaatio, joka ei ole jonkin valtion asevoimien hallinnassa. Galileo on tulevaisuuden Euroopassa ensisijainen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka on kansalaisten, yksityisen sektorin ja viranomaisten käytössä. Aiemmat tutkimukset ovat jo todistaneet, että ennen kymmenettä laukaisua kiertoradalle laukaistujen Galileo-satelliittien toimintavarmuus on ollut vakaata.

Tutkimus tehtiin Support for the Galileo Reference Centre -hankkeen puitteissa.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Octavian Andrei, 046 921 1423, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Professori, johtaja Hannu Koivula 050 430 1639, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tutkimus
Satelliittipaikannus
Paikannus

Uusimmat uutiset ja artikkelit