Hyppää pääsisältöön

Galileon toimintahäiriö 11.–17.7.

Uutisissa raportoitiin 12.7. eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmän Galileon toimintahäiriöstä. Käyttäjille tämä tarkoitti sitä, että Galileo-satelliitteja ei voitu käyttää paikannuksessa. Tämä koski myös Maanmittauslaitoksen FinnRef-verkkoa.

Satelliittipaikannuksen käyttäjien vastaanottimet tarvitsevat kahdentyyppistä tietoa: havaintotietoa (radiosignaaleita) sekä satelliittien senhetkiset sijainnit. Satelliittien täsmällisiä sijainteja kutsutaan efemerideiksi.

Galileon toimintahäiriön yhteydessä satelliitit lähettivät viimeiset efemeridit 11.7. klo 21.50. Galileon avoimen palvelun kuvauksen (SDD) mukaan efemeridit ovat voimassa neljä tuntia. Sen jälkeen efemeridejä ei käytetä. Siksi Galileoa ei voitu käyttää paikannukseen, vaikka satelliittisignaaleita vastaanotettiinkin. FinnRefin mukaan kaikkien Galileo-signaalien voimakkuus oli normaali toimintahäiriön aikana. 

Illalla 16.7. FinnRef-verkossa havaittiin, että Galileo oli taas toimintakunnossa. Useiden GNSS-vastaanotinten lähempi tarkastelu osoitti kuitenkin, että osa vastaanottimista toimi poikkeavasti eikä käyttänyt Galileoa paikannukseen. Syynä tähän oli ilmeisesti se, että Galileon avoimen palvelun kuvauksessa määritettyä ohjetta, joka koskee Galileon efemeridien käytettävyystilaa, ei noudatettu tarkasti. Galileon efemeridien voimassaolo pitää tarkistaa vastaanotetun efemeridin kahdesta tietokentästä, jotka ilmaisevat satelliitin toimintakyvyn ja SISA-arvon (Signal In Space Accuracy).

Ainoastaan satelliitin toimintakyky oli palautunut tiistai-iltana, kun taas SISA-arvon mukaan ennustuksen tarkkuutta ei ollut saatavissa (No Accuracy Prediction Available, NAPA).  Todettiin, että jotkin vastaanottimet vertailivat ainoastaan toimintakykyä eivätkä huomioineet SISA-arvoa. Tämä ei vastaa täysin Galileon avoimen palvelun kuvausta. Paikannus toimi 16.7. lähtien vastaanottimissa, jotka eivät määritä efemerien kelvollisuutta kummankin arvon perusteella. 

Illalla 17.7. FinnREf-verkon vastaanottimien mukaan kummatkin Galileon satelliittien lähettämät arvot olivat kelvollisia. Tämän vahvisti virallisesti myös Galileo-palvelun toimittaja. 

Tämä Galileon toimintahäiriö suo Galileon käyttäjille ja valmistajille tilaisuuden tarkastaa, täyttääkö Galileon toteutus Galileon määritykset. On pidettävä mielessä, että Galileo tarjoaa vasta alustavia palveluita eli Galileo-järjestelmä ei ole vielä täysin toimintakykyinen.

 

Octavian AndreiOctavian Andrei
Vanhempi tutkija (kuvassa)

Topi Rikkinen
Järjestelmäasiantuntija

Tutkimus
Satelliittipaikannus
Paikannus

Uusimmat blogit