Geoportti auttaa tutkijoita hyödyntämään paikkatietoa teholaskentaympäristössä

Toukokuun 8. päivä avatun Geoportin tavoitteena on lisätä paikkatietojen hyödyntämistä yli tutkimusaluerajojen.

Kartalla Helsingin keskustasta näkyy pyöräilijöiden pysähtymiset
Pyöräilijöiden pysähdysten lukumäärä risteysalueilla Helsingin keskustassa. Kartta perustuu Sports Tracker liikuntasovelluksella kerättyihin pyöräilyreitteihin 2010-2012. Vain käyttäjien julkisiksi asettamat reitit ovat mukana analyysissä. Pysähdyksiksi on luokiteltu kestoltaan 10-180 sekunnin tauot liikkeessä.
Kuva:
Anna Brauer, Juha Oksanen

Kaikille paikkatietoa hyödyntäville tutkijoille tarkoitettu Geoportti.fi-sivusto on avattu. Sivusto kokoaa yhteen kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa saatavilla olevia aineistoja, merkittävimmät paikkatietojen käsittelyn työkalut sekä joukon ohjeita ja koulutusmateriaaleja. Näiden avulla käyttäjät voivat etsiä omiin tarpeisiinsa sopivia paikkatiedon käsittelyn lähestymistapoja. Keskeisimmät aineistot ja työkalut tarjotaan saataville suoraan CSC:n teholaskentaympäristöön.

‒ Paikkatietojen ja niiden analysoinnin hyödyistä tieteellisessä tutkimuksessa on nähty vasta hieno alku, puhumattakaan siitä, mitä aineistoista pystytään saamaan irti käyttäen teholaskentaympäristöä, kertoo osastonjohtaja Juha Oksanen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Avoimen paikkatiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Myös tiedon löydettävyys ja käytettävyys ovat parantuneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

‒ On tärkeää, että paikkatietoja voivat hyödyntää myös ne, joilla ei ole pitkää alan koulutusta. Siksi Geoporttiin kootaan lukuisia ohjeita sekä koulutusmateriaaleja, kertoo Oksanen.

Tutkimuslaitokset samalle viivalle yliopistojen kanssa

Uraauurtavaa toimintaa on ollut CSC:n laskentaresurssien avaaminen konsortioon kuuluneiden tutkimuslaitosten käyttöön. Yliopistot olivat kuuluneet tällaisen palvelun piiriin jo pitkään.

CSC - Tietotekniikan keskus Oy:n teholaskentaympäristöön koottuja valtakunnallisia paikkatietoaineistoja on mahdollista prosessoida ympäristöön valmiiksi asennetuilla työkaluilla. Niidenkin käytöstä on Geoportissa ohjeet, jotta paikkatietojen käsittelyyn tottumaton tutkija saa ympäristöstä parhaan hyödyn.

Geoportti.fi-sivuston on toteuttanut oGIIR-konsortio (Open Geospatial Information Infrastructure for Research - Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri), jonka jäseninä on joukko tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. oGIIR-hankkeen tavoitteena on luoda käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen saatavuuteen perustuva rakenne tukemaan Suomen tutkimusyhteisöä ja tehostamaan paikkatietoalan tutkimusta.

‒ Kohderyhmä ei siis ole pelkästään geoinformatiikan tutkijat, vaan tavoitteena on laajentaa paikkatietojen hyödyntämistä eri tutkimusaloilla. Erittäin merkittävää hankkeen toiminnassa on, että se toimii yli yliopisto- ja tutkimuslaitosrajojen, Oksanen sanoo.

oGIIR-hankkeen rahoittavat Suomen Akatemia ja konsortion organisaatiot yhdessä.

Lisätietoja

Osastonjohtaja, Prof. Juha Oksanen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, 040 831 4092, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Prof. Risto Kalliola, Turun yliopisto, 040 752 4669, etunimi.sukunimi@utu.fi

Uusimmat uutiset ja blogit