Hyppää pääsisältöön

Haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin

Me Maanmittauslaitoksessa haluamme järjestää toimintamme ja palvelumme yhdessä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Johtamisjärjestelmän ja sisäisten organisaatiorakenteiden tulee tukea tätä tavoitetta. Olemme muotoilleet uusiksi sekä rakenteita että tekemisen tapaa.

""
Kuva:
Maanmittauslaitos

Kaikki ei tule kerralla valmiiksi, vaan uudistustyömme jatkuu. Olemme aloittaneet organisaatiomuutosten käyttöönoton, kun uusi kehikko on saatu valmiiksi. Kaikkiin toiminnan ja palvelujen yksityiskohtiin eteneminen vaatii oman aikansa. Toimivia palveluita ja rakenteita ei kannata muuttaa vain muuttamisen takia.

Asiakkaillemme toivon ja uskon sisäisen uudelleenjärjestelyn näkyvän parempana palveluna. Lisäksi haluamme tuottaa asiakkaiden käyttöön uusia ja kehittyviä palveluita sekä tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa niiden käyttäjille.

Miksi muutos on välttämätön?

Meillä on vahva tekemisen meininki ja kehittymisen into. Kun isoa rahtilaivaa käännetään, on kaarroksenkin oltava riittävän laaja.

Perustehtävämme – palvelutuotanto ja tutkimus – ovat edelleen kovaa ydintä, mutta uudet odotukset ovat muuttaneet suuntaamme, ainakin muutaman piirun verran. Entisellä organisoitumistavalla emme pysty vastaamaan kaikkiin odotuksiin. Kuljemme kohti uutta.

Miksi teemme muutosta? Maanmittauslaitoksen tehtävät on määritelty hallintolaissa. Toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä on ajantasaistettu tehtävien uudistuksissa, toimintatapamme on muuttunut valtakunnalliseksi, hallinnonalan tehtäviä on keskitetty ja strategiset tavoitteet on tarkennettu toimintaympäristön ja teknologian muuttuessa.

Tavoitteena vielä paremmat palvelut

Uudessa organisaatiossamme päätavoite on palveluperusteisuuden korostaminen. Tuotannon toimintayksikössä tuotetaan mm. maanmittaustoimituksiin, rekisterien ylläpitoon ja maastotietotuotantoon liittyvät tehtävät. (Lue uutinen maastotietotuotannosta: Suomen kattavaa korkeusmallia tarvitaan tulvien ja ilmastonmuutoksen torjunnassa)

Tuotannossa tehdään edelleen suurin osa lakisääteisistä palvelutehtävistä. Palvelukeskeisyyteen keskittyminen on tuonut tuotantoyksikköön myös paikannukseen ja paikkatietoihin liittyviä palvelutehtäviä, joita aiemmin hoidettiin muissa yksiköissä.

Tutkimuksen toimintayksikkö – Paikkatietokeskus – vastaa paikkatiedon tieteellisestä tutkimuksesta ja omaa palvelutuotantoamme tukevasta tutkimuksesta. Paikkatietokeskus palvelee myös laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan paikkatiedon tutkimustarpeita.

Omat tietohallinnon ja yleishallinnon toimintayksiköt tuottavat mahdollistajapalveluja maanmittaustuotannolle, rekisteritoiminnoille, maastotietotuotantoon ja tutkimukseen. Sisäisten asiakkaiden lisäksi nämä toimintayksiköt palvelevat yhteisen julkishallinnon tarpeita.

Arvo Kokkonen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Maanmittauslaitos
Palvelut

Kommentit

Uusimmat blogit