Hannu Koivula nimitetty Geodesian ja geodynamiikan osastonjohtajaksi

Tekniikan tohtori Hannu Koivula on nimitetty Geodesian ja geodynamiikan osaston johtajaksi 1.1.2020 alkaen. Tehtävän kesto on viisi vuotta.

Kuvassa osastonjohtaja Hannu Koivula.

Koivula on työskennellyt osastolla vuodesta 1994 alkaen sekä tutkijana että tutkimusryhmän johtajana. Tutkimuksessaan Koivula on keskittynyt koordinaattijärjestelmiin, satelliittipaikannukseen sekä niiden käytettävyyteen, tarkkuuteen ja jäljitettävyyteen. 

Koivulan mukaan osaston tutkimus tulee keskittymään vertauskehysten, tarkkojen mittausten ja geodeettisten infrastruktuurien kehittämiseen sekä niillä saadun datan hyödyntämiseen. Tämä pitää sisällään laajan kirjon laitekehitystä, mittausmenetelmien kehitystä ja ympäristön mallintamista. 

– Satelliittipaikannuksessa on käynnissä murrosvaihe, jossa tulemme näkemään rutiininomaisia tarkkoja mittauksia globaalissa järjestelmässä hyödyntäen muun muassa Galileon tarkkaa korjausdataa tai muita globaaleja korjausdatoja. Älyliikenne tulee olemaan vahvassa roolissa tässä kehityksessä. Kansallinen EUREF-FIN ei ole yhteensopiva globaalien järjestelmien kanssa, mutta osastomme tekee jatkuvasti töitä, että linkki globaalien järjestelmien ja EUREF-FINin välillä on mahdollisimman tarkka. Se mahdollistaa uusien menetelmien täysipainoisen hyödyntämisen Suomessa, kertoo Koivula. 

Lisätietoja

Osastonjohtaja Hannu Koivula, 050 430 1639, etunumi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit