Ilmainen karttasovellus auttaa visualisoimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä

Paikkatietoikkuna-palvelu kokoaa yhteen valtaisan määrän avointa tietoa useilta suomalaisilta tiedontuottajilta. Sen hyödyntämisessä uinuu valtavan suuri potentiaali.

Kuvassa Oulun alueen taloudellinen huoltosuhde vuodelta 2017. Huoltosuhde on ei-työssäkäyvien määrä suhteessa 100 työssäkäyvään.
Paikkatietoikkunassa voi visualisoida tietoa. Kuvassa Oulun alueen taloudellinen huoltosuhde vuodelta 2017. Huoltosuhde on ei-työssäkäyvien määrä suhteessa 100 työssäkäyvään.

Paikkatietoikkuna-palvelusta on hyötyä niin ammattikäytössä kuin harrastuksiin, ja palvelussa vieraileekin päivittäin noin 3 500 henkilöä. Keväällä toteutettu käyttäjäkysely paljasti, mihin Paikkatietoikkunaa eniten käytetään, ja mitkä ovat vielä vähemmälle hyödyntämiselle jääneitä ominaisuuksia.

Potentiaalia myös yhteiskunta-analyysiin

Paikkatietoikkunassa on yli 1 600 karttatasoa sekä tilastotietoa, joista on hyötyä paljon laajemminkin yhteiskunnassa.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen aineistoja on hyödynnettävissä teemakarttojen muodossa. Teemakarttoja on mahdollista laatia alueittain esimerkiksi väkiluvusta, työllisyysasteesta tai eläkeläisten osuudesta. Tietoja voi tarkastella kunnittain, seutukunnittain tai maakunnittain.

– Teemakarttojen avulla voi tarkastella erilaisia ilmiöitä, kuten muuttoliikettä tai väestön ikääntymistä. Tässä olisi esimerkiksi opettajille tai journalisteille hyvä työkalu, jonka avulla voi tarkastaa faktoja sekä visualisoida eri vuosien tietoja aikasarjana, kertoo Paikkatietoikkunan palvelupäällikkö Teemu Saloriutta.

Paikkatietoikkunan tyypillinen käyttäjä on työikäinen mies

Käyttäjäkyselyn vastausten perusteella Paikkatietoikkunan tämänhetkinen käyttäjäkunta on voimakkaasti miesvaltaista. Ikäjakauma on työikäisten osalta tasainen. Alle 25-vuotiaita ja yli 65-vuotiaita käyttäjiä on selvästi vähemmän kuin muita ikäluokkia. Toimialoista korostuvat maa-, metsä- ja kalatalous sekä tutkimus- ja asiantuntijatehtävät.

Käyttäjäkyselyn palautteista kävi ilmi, että moni ammattikäyttäjä hyödyntää Paikkatietoikkunaa päivittäin, ja se helpottaa paljon heidän työtään. Työaikaa ei tuhlaudu tietojen hakemiseen eri lähteistä. Erityisesti palvelusta hyötyvät toimijat, jotka eivät ole paikkatietoalalla, mutta joiden työkenttään paikkatieto liittyy selkeästi. Paikkatietoikkuna on hyödyksi erityisesti maankäyttöön liittyvissä suunnittelutöissä. Lisäksi palvelu on helppokäyttöinen ja maksuton.

Paikkatietoikkunan käytön voi jakaa ammatilliseen ja vapaa-ajan käyttöön: 55 % käyttää palvelua sekä vapaa-ajan asioihin että töissä, 29 % pelkästään vapaa-ajalla ja 16 % pelkästään töissä.

– Moni, joka käyttää Paikkatietoikkunaa töissä, on huomannut, että siitä on iloa myös vapaa-ajan harrastuksissa, kuten retkeilyreittien suunnittelussa, toteaa Saloriutta.

Käyttäjäkysely paljasti tarpeet ja kehityskohteet

Paikkatietoikkunasta toteutettiin laaja käyttäjäkysely toukokuussa. Kyselyyn vastasi 955 henkilöä suomeksi ja 26 ruotsiksi.  

Eniten käyttäjät toivoivat mobiilikäyttöistä sovellusta sekä mittaustyökalujen parannuksia. Vastauksissa esitettiin myös monia palvelussa oleviin aineistoihin liittyviä lisätoiveita. Maanmittauslaitos on välittänyt toiveet eteenpäin tiedontuottajille.

Kiitosta käyttäjiltä sai työkalu, joka näyttää maaston korkeusprofiilin valitulta matkalta. Käyttäjät olivat myös tyytyväisiä siihen, että palvelu kokoaa katsottavaksi paljon hyödyllisiä aineistoja useilta eri tiedontuottajilta.

– Kyselyssä saatiin paljon hyviä kehitysideoita. Kaikkien toteuttamiseen ei riitä resursseja, mutta nyt tiedämme, mitkä ovat käyttäjillemme tärkeimpiä ominaisuuksia, kertoo Saloriutta.

Lisätietoja

Sovellusasiantuntija Teemu Saloriutta, 050 574 6201, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit