Ilmakuvaukset alkoivat poikkeusoloista huolimatta

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ovat alkaneet huhtikuun alussa Turun seudulla. Tänä vuonna kuvaus- ja keilausaineistojen keruu tehdään uusien kansallisten ohjelmien mukaisesti.

Ilmakuva-aineistoa hyödynnetään kartoituksen lisäksi esimerkiksi rakennetun ympäristön ja kaavoituksen tukena, metsävaratiedon keruussa ja luonnonympäristön sekä kulttuurihistoriallisten muutosten kuvaamisessa.

– Aineiston ajantasaisuus ja saatavuus on erittäin tärkeää aineistoa hyödyntäville asiakkaille. Maanmittauslaitos pitää huolen siitä, että tuotanto etenee ja sitä voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin suunnitelmien mukaan, kartastopäällikkö Heli Laaksonen kertoo. 

KALLIO-yhteistyö osoittaa voimansa

Koko Suomi pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta kuvataan kolmen vuoden välein ja laserkeilataan kuuden vuoden välein. Kansallisessa ilmakuvausohjelmassa puolet ilmakuvauksista ovat kevätkuvia ja toinen puoli kesäkuvia.

Kuvausala on vuosittain yhteensä noin 110 000 neliökilometriä. Kansallisessa laserkeilausohjelmassa kerätään vuosittain noin 50 000 neliökilometrin alueilta uutta, tiheämpää aineistoa.

Kansallisia ohjelmia ohjaa KALLIO-yhteistyöelin, johon kuuluu Maanmittauslaitoksen lisäksi Metsähallitus, Ruokavirasto, Suomen metsäkeskus ja Suomen ympäristökeskus. Mukana yhteistyöelimessä ovat myös maa- ja metsätalousministeriön, puolustusministeriön ja ympäristöministeriön edustajat.

Maanmittauslaitoksen rooli on toimia operatiivisena aineistojen hankkijana, laadun varmistajana ja jakelijana kaikille osapuolille. Poikkeusolojen aikana yhteistyöllä on erityinen merkitys. Toiminta on varmempaa, kun toimitaan yhdessä.

– Maanmittauslaitoksella olemme hyvin valmistautuneita poikkeuksellisen kevään haasteisiin. Kaikki aineistot pystytään prosessoimaan ja toimittamaan eri palveluihin ja tarvitsijoille tarpeen mukaan tarvittaessa myös etätyöpisteistä käsin, Laaksonen toteaa.   

Lisätietoja

kartastopäällikkö Heli Laaksonen, 050 574 6869, heli.laaksonen@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset ja laserkeilaukset

Uusimmat uutiset ja blogit