Inspire Helsinki 2019 kokosi asiantuntijat ideoimaan avoimen paikkatiedon tehokkaampaa hyödyntämistä

Kansainvälinen joukko paikkatiedon asiantuntijoita kokoontui 22.-24.10. Helsingissä pohtimaan, miten EU-alueen avointa paikkatietoa voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa ja kansalaisten hyväksi.

Joukko ihmisiä kuuntelemassa luentoa Inspire Helsinki 2019 -tapahtumassa.

161 asiantuntijaa osallistui Inspire Helsinki 2019 -tapahtumaan, jossa key note -luentojen lisäksi oli työpajoja sekä haastekilpailu. Osassa työpajoista keskityttiin teknisiin ratkaisuihin, joilla tehostaa paikkatietojen käyttöä. 

– Paikkatieto valtavirtaistuu web- ja mobiilikehittäjien joukossa yhtenä tiedon perusraaka-aineena, kertoo osastonjohtaja Panu Muhli Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Haastekilpailussa kansainväliset tiimit kehittivät avointa dataa hyödyntäviä ratkaisuja haasteisiin. Yhdessä haasteista piti kehittää reititystä kevyelle liikenteelle sääolosuhteet huomioiden. Toinen haaste puolestaan liittyi turismiin: Itämeren alueelta piti löytää paikkatietoa ja muuta avointa dataa yhdistelemällä parhaat lomapaikat eri tarpeita omaaville turisteille. 

Parhaaksi tiimiksi valittiin Minerva Intelligence -tiimi, joka kehitti ratkaisun luonnonkatastrofien ennustamiseen. Tiimi mallinsi maanvyöryherkkyyttä Venetossa, Italiassa.

Lue lisää Inspire Helsinki 2019 -tapahtumasta Paikkatietoalusta-hankkeen uutisesta
 

Uusimmat uutiset ja blogit