JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -suositus päivittyi

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatietoja koskevasta julkisen hallinnon suosituksesta (JHS) on julkaistu päivitetty versio.

Uusi JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot -suositus on päivitetty vastaamaan INSPIRE-direktiivin uuden metatietoja koskevan teknisen ohjeen vaatimuksia. Päivityksen yhteydessä myös koko suosituksen kieliasu tarkastettiin ja tekstiä selkiytettiin luettavuuden parantamiseksi. Samalla suosituksen nimi muutettiin vastaamaan paremmin suosituksen sisältöä (aiemmin JHS 158 Paikkatiedon metatiedot). Tarkemmat tiedot tehdyistä päivityksistä on kuvattu suosituksen kansilehdellä.

Päivitetty suositus hyväksyttiin julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kokouksessa 25.4.2018.

Uusi suositus sekä lisätietoa sen sisällöstä ja päivityksessä tehdyistä muutoksista löytyy osoitteesta: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/158

 

Uusimmat uutiset ja blogit