Kannettava optinen tutka tehostaa kaivostoimintaa

Mineraalien automaattinen tunnistaminen jo paikan päällä kaivoksissa nopeuttaa ja tehostaa tulevaisuuden kaivostoimintaa.

Lähikuva rikkikiisusta.
Kuva:
Pixabay

Automaattisessa tunnistuksessa käytetään kannettavaa hyperspektristä optista tutkaa, joka erottaa malmin sivukivestä, koska tietyt mineraalit heijastavat valon eri aallonpituuksia eri tavalla. Näin saadaan kolmiulotteinen pistepilvi, jossa eri materiaalit erottuvat toisistaan tämän spektritiedon avulla.

Juuri päättyneen Kaivos-projektin aikana hyperspektrisen optisen tutkan prototyypistä tehtiin kannettava ja sen mittaustarkkuutta parannettiin vastaamaan kaivosten haastavia mittausteknisiä olosuhteita.

– Projektin aikana on tutkittu muutamien eri malmityyppien erottelua sivukivestä hyperspektrimenetelmien avulla. Eri mineraalien valonheijastus on erilaista ja näin ollen menetelmän toimivuus vaihtelee mitattavien mineraalien mukaan, kertoo tutkija Tuomo Malkamäki Paikkatietokeskuksesta.  

Kaikkia mineraaleja ei välttämättä pystytä erottelemaan pelkästään näkyvän valon aallonpituuksilla ja mittauksissa kannattaa hyödyntää myös infrapuna-aluetta.

– Tämän vuoksi projektin aikana on suoritettu mittauksia useamman tutkimuslaitoksen kehittämillä instrumenteilla, jotka toimivat hiukan eri aallonpituusalueilla, Malkamäki sanoo.

Paikkatietokeskuksen lisäksi tutkimuslaitteita olivat kehittämässä Aalto-yliopisto sekä VTT. Mukana projektissa oli myös useita yritysyhteistyökumppaneita.

Kaivos-projektissa on kehitetty myös maanalaista paikannusta, sillä satelliittipaikannus ei toimi maanpinnan alla. Nykyisin käytetyillä huokeilla tekniikoilla paikannustarkkuus on useita kymmeniä metrejä. Projektissa testattiin muita edullisia tekniikoita, joiden avulla tarkkuutta pystyttäisiin lisäämään. Testiympäristössä usean teknologian yhdistämisellä päästiin muutaman metrin tarkkuuteen. Tutkimusta on kuitenkin vielä jatkettava.

Lisätietoja

Tutkija Tuomo Malkamäki, 050 353 1887, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Aalto-yliopisto ja VTT toteuttivat Kaivos-projektin yhteistyössä Business Finlandin rahoittamana.

Uusimmat uutiset ja blogit