Karttakertun lento päättyy

Karttakerttu tehtiin osana KMTK-Kansa-projektia. Projektissa selvitettiin joukkoistamisen mahdollisuuksia Kansallisen maastotietokannan tiedonkeruussa.

Karttakerttu
Karttakerttu-pilotin kautta kerättiin uusia maastotietokohteita yhteensä lähes 2000 kappaletta.

Paikkatietoalusta-hankkeen Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelman joukkoistamispilotin eli Karttakertun tarina päättyy 29.5.2018. Karttakerttu.fi-palvelun kautta kansalaiset pystyivät tuomaan omia paikkatietojaan, kuten polkuja karttapohjalle.

Karttapalveluun kirjautui reilun vuoden aikana yhteensä noin 400 tiedonkerääjää. He toivat Karttakertun kautta uusia maastotietokohteita yhteensä lähes 2000 kappaletta. Suuri osa kohteista oli polkuja ja muita reittejä. Lisäksi Karttakertun kautta oli mahdollista ilmoittaa virheistä Maanmittauslaitoksen kartoilla.

Joukkoistamalla kerätyt kohteet käsiteltiin maastotietotuotannossa. Noin puolet kansalaisten ilmoittamista kohteista johti muutokseen maastotietokannassa: ilmoitettuja virheitä korjattiin ja uusia kohteita lisättiin.

Kiitokset kertulle

Vaikka kokemukset Karttakertusta ja joukkoistamalla tehtävästä tiedonkeruusta ovat myönteisiä, pilotit joudutaan lopettamaan ajallaan. Karttakerttu palveli hyvin käyttäjiään ja toi runsaasti myönteistä palautetta ja julkisuutta Maanmittauslaitokselle sekä KMTK-ohjelmalle. 

Joukkoistamispilotti myös osoitti Maanmittauslaitoksen olevan moderni karttalaitos: joukkoistamalla tehtävää tiedonkeruuta tehdään useissa Euroopan vastaavissa organisaatioissa.

Vaikka Karttakertun lento päättyy, tullaan joukkoistamista tekemään tulevaisuudessakin. Esimerkiksi Paikkatietoalustan Osoitetietojärjestelmä-osahankkeessa sisäänkäyntien sijaintitietojen keruussa tullaan hyödyntämään joukkoistamisen voimaa.

Lisätietoja:

KMTK-ohjelmapäällikkö Risto Ilves, risto.ilves (a) maanmittauslaitos. fi

Uusimmat uutiset ja blogit