Karttojen maastotietojen ajantasaisuus paranee

Karttojen maastotiedot ovat jatkossa ajantasaisempia, kun maastotietokantaan tehdyt muutokset päivittyvät tiheämmin eri palveluihin. Aikaisemmin muuttuneet maastotiedot on päivitetty palveluihin vain kerran viikossa.

Muutos koskee tarkimpia perus-, maasto, tausta- ja selkokarttoja seuraavissa palveluissa:
Karttapaikka
Asiointipalvelu
Kiinteistötietopalvelu
Suomi.fi-kartat
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu (rasteriaineistot)
Karttakuvapalvelu (WMTS)

Karttojen kiinteistötiedot päivitetään edelleen kerran viikossa. Vuoden loppuun mennessä on kuitenkin tarkoitus saada myös ajantasaiset kiinteistötiedot kartoille.

Uusimmat palvelutiedotteet