Käynnissä olevat maanmittaustoimitukset nyt nähtävillä

Asiointipalvelun käynnissä olevien asioiden -lista on täydentynyt maanmittaustoimitusten tiedoilla. Palvelussa näkyvät kaikki vireillä olevat toimitukset, joissa käyttäjä on asianosaisena. Toimituksesta näytetään toimituslaji (esim. lohkominen, rajankäynti), toimituksen numero sekä päivämäärä, jolloin toimitus on käynnistynyt. Maanmittaustoimitus tulee näkyviin listalle, kun sen käsittely on aloitettu.

Tässä vaiheessa toimituksista näytetään vain vireilläolotieto, esimerkiksi toimitukseen liittyviä asiakirjoja ei saa näkyviin. 

Kuntien hoitamat maanmittaustoimitukset eivät näy asiointipalvelun käynnissä olevien asioiden -listalla.

Kirjaamisasiat jo näkyvissä 

Asiointipalvelussa on jo pidempään näytetty käynnissä olevat kirjaamisasiat eli lainhuudot, kiinnitykset ja erityisen oikeuden kirjaamiset, joissa käyttäjä on osallisena.

Muita parannuksia

Kevään aikana asiointipalveluun on tehty useampia pienempiä korjauksia ja päivityksiä. Paikannimien ja osoitteiden pikahakua on korjattu. Nyt haku kertoo löytyneiden kohteiden määrän ja pyytää tarvittaessa tarkentamaan hakua. Myös hakua sanan osalla on korjattu niin, että *-merkki toimii esimerkiksi hakusanan alussa (esim. *kolo). 

Lisäksi palvelun ulkoasua on yhtenäistetty ja erilaisten lomakkeiden toimintaa parannettu. 

Uusimmat uutiset ja blogit