Käyttäjät tyytyväisiä verkkosivuihimme

Maanmittauslaitos.fi-verkkosivujen käyttäjät ovat tyytyväisiä sivuston käytettävyyteen ja ulkoasuun, kertoo keväällä tehty käyttäjäkysely. Parhaat arviot saimme luotettavuudesta, selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä.

Parikunta istuu laiturilla käsi kädessä. Kuva maanmittauslaitos.fi:n etusivulta.

Kyselyn vastaajista suurin osa on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä verkkosivuihimme. Parhaat arviot saatiin luotettavuudesta ja ammattimaisuudesta, myös kieliasua ja tekstien ymmärrettävyyttä kiitettiin. Sivuston ulkoasustakin pidettiin. Sivusto paitsi tyylikäs on myös selkeä ja moderni arvioi lähes 90 % vastaajista.

Jonkin verran kritiikkiä tuli sivujen sisällöstä, 16 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei löytänyt sivuilta kaikkea tarvitsemaansa tietoa.

Suurin osa vastanneista oli kuitenkin tyytyväisiä sivustoon kokonaisuutena. Kokonaisarvion huono tai erittäin huono antoi vain 4 % kyselyyn vastanneista. Erittäin hyviksi sivut arvioi lähes joka viides vastaaja.

Ammattikäyttäjät olivat jonkin verran henkilöasiakkaista kriittisempiä. Tämän vuoden tavoitteena onkin kehittää verkkosivujen sisältöä niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin myös työnsä vuoksi sivuillamme vierailevia.

Käyttäjäkysely tehtiin 15.2. - 15.3. ja siihen saatiin 12 507 vastausta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin verkkosivut palvelevat asiakkaitamme ja tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteista. Kyselyn toteutti Userneeds.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Uusimmat uutiset ja blogit