Kesällä joukkoistetaan karttojen päivitystä

Maanmittauslaitos pilotoi joukkoistamista karttatietojen keräämisessä. Pilotissa kokeillaan, voidaanko kansalaisten tekemiä havaintoja hyödyntämällä parantaa maastotietojen ajantasaisuutta.

Metsäpolku
Oman lähimetsän polut voi merkitä kartalle Karttakertussa.
Kuva:
Pixabay

Tietoja kerätään Karttakerttu-nimisen yhteisöllisen karttapalvelupilotin avulla.

– Palvelu on kaikille avoin ja tuotuja tietoja pääsee kuka vain katselemaan. Rekisteröityneet käyttäjät voivat myös tuoda palveluun uusia kohteita, kertoo vanhempi tutkija Mari Laakso Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Lähimetsän polut kartalle

Karttakerttu avattiin maaliskuun lopussa ja se on nopeasti kerännyt satoja käyttäjiä. Palveluun on tuotu runsaat 500 uutta karttakohdetta. Eniten on lisätty Maanmittauslaitoksen karttatiedoista puuttuvia polkuja.

– Monesti juuri paikallisella väellä on paras tuntemus omista tutuista maastoistaan, Laakso toteaa.

Karttakertussa voi lisätä monenlaisia kartalta puuttuvia kohteita, kuten nuotiopaikan tai polun. Kohteet voi lisätä merkitsemällä ne suoraan karttapohjan tai ilmakuvan päälle tai Karttakerttuun voi ladata esimerkiksi älypuhelimella tallentamansa tiedot reitistä.

Karttakerttua testataan erityisesti Hangossa

Hangon kaupunki ja Maanmittauslaitos toteuttavat yhteistyössä osan pilotista. Hangossa toivotaan, että kansalaiset merkitsisivät erityisesti saariston kohteita. Sen takia Karttakerttuun onkin lisätty neljä uutta kohdetyyppiä, jotka ovat yksityinen laituri, julkinen laituri, vesillelaskupaikka ja rantautumispaikka.

Varsinkin kesäaikaan Hangossa on runsaasti asutusta saaristossa. Tiedot laitureista ja esimerkiksi vesillelaskupaikoista ovat tällä hetkellä puutteellisia, mikä voi aiheuttaa ongelmia hätätilanteessa. Pelastustoimella saattaa tuhlaantua aikaa laiturin tai muun soveltuvan rantautumispaikan etsintään, jolloin avun saaminen perille viivästyy.

Joukkoistamisen tuloksia varmennetaan syksyllä

Joukkoistamalla kerätyt tiedot varmennetaan ja viedään muille kartoille myöhemmin. Kerätyt tiedot ovat kuitenkin kaikkien käytettävissä heti Karttakertussa. Kesän aikana Maanmittauslaitos toteuttaa Hangon alueella ilmakuvauksia sekä laserkeilauksen. Niistä saatuja materiaaleja voidaan käyttää Karttakerttuun tallennettujen tietojen varmentamisessa.

Pilotti ja Maanmittauslaitoksen Kansallinen maastotietokanta -ohjelma ovat osa Julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanketta, jonka vastuuministeriö on maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen verkkosivut

Katso video hankkeesta

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Mari Laakso, puh. 050 369 5390 (paikalla 10.8. alkaen)

Viestintäassistentti Jade Lehtinen, puh. 050 320 4555

Uusimmat uutiset ja blogit