Hyppää pääsisältöön

Kiinteistökauppaa sujuvasti sähköisesti

Kiinteistö vaihtaa omistajaa vuosittain yli 70 000 kertaa. Olennainen osa omistajanvaihdosta on kauppakirjan laatiminen. Monikaan ei tiedä, että kauppakirjan on voinut tehdä sähköisesti jo vuodesta 2013, jolloin Maanmittauslaitos julkaisi ensimmäisen version Kiinteistövaihdannan palvelusta (KVP).

Kiinteistövaihdannan palvelu on erityisesti yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettu käyttöliittymä, jossa voidaan tehdä sähköinen kiinteistön kauppa-, lahja- tai vaihtokirja. Palvelussa kiinteistön omistaja voi myös hakea kiinnityksiä omistamalleen kiinteistölle tai siirtää sähköisiä panttikirjoja itseltään pois. Myyjä tai ostaja voi myös valtuuttaa toisen tekemään edellä mainittuja toimia puolestaan.

Syksyllä 2020 Kiinteistövaihdannan palvelusta julkaistaan mobiilikäyttöinen versio. Tämä mahdollistaa sujuvamman käytön myös mobiilisti. Samalla palvelun käyttöliittymästä tehdään saavutettavuusdirektiivin mukainen. Saavutettava verkkopalvelu on helppokäyttöisempi ja ymmärrettävämpi.

Ammattitoimijoille sujuvaa palvelua rajapintojen kautta

Vuodesta 2016 Maanmittauslaitos on yhteistyössä kiinteistövaihdannan ammattilaisten kanssa suunnitellut ja toteuttanut rajapintoja, joiden kautta kiinteistönvälittäjät ja pankit voivat siirtää kiinteistökaupan ja vakuusjärjestelmän digitaalista ja rakenteellista tietoa Maanmittauslaitokseen rekisteröitäväksi. Ammattitoimijoiden valmistelutyö hoidetaan rajapintojen luonnostelupalveluiden kautta, jossa voidaan räätälöidä työkalut kunkin alan tarpeisiin. Maanmittauslaitokseen rajapintojen kautta lähetetty data siirtyy rakenteellisessa muodossa, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi automaattisessa päätöksenteossa. Rajapintapalvelua tarjoavat järjestelmätoimittajat, jotka ovat rakentaneet palvelut MML:n määritysten ja vaatimusten mukaisesti.

Rajapintapalvelun kautta kiinteistönvälittäjä voi laatia kauppa- tai lahjakirjan sekä esisopimuksen ja myös tallentaa omat valmiit asiakirjapohjat. Pankki voi puolestaan hakea kiinnitystä tai kiinnityksen muutosta ja tehdä sähköisen panttikirjan siirron. Kunta taasen voi laatia sähköisen maanvuokrasopimuksen tai sen muutoksen sähköisesti. Rajapintapalvelun kautta ammattitoimija näkee tilaseurannalla esim. puuttuko osapuolten allekirjoituksia tai onko hakemus vireillä sekä voi käydä liittämässä täydennyksiä vireillä olevaan hakemukseen.
 

Kaikista kiinteistökaupoista sähköisten kauppojen osuus on noin 5%. Vuonna 2019 kaikista sähköisesti haetuista kiinnityshakemuksista 62 % ratkaistiin välittömästi ilman viivettä. Jos lainhuutoa ja kiinnitystä haetaan samanaikaisesti, lainhuuto tulee ratkaista ensin ja vasta sitten kiinnitys. Tällöin kiinnityshakemuksen välitön ratkaiseminen ei ole mahdollista. Kaikista sähköisen panttikirjan siirroista 94 % sai viiveettömän ratkaisun. Tämä edellyttää, että rekisteritiedot ovat kunnossa eikä ratkaisua estäviä merkintöjä ole kirjattu.

Allekirjoitus vaikka ulkomailta, vireille tulo viiveettä

Kiinteistökaupan tekeminen sähköisesti helpottaa ja nopeuttaa prosessia; omistusoikeuden rekisteröinti eli lainhuuto tulee automaattisesti vireille eikä sitä tarvitse erikseen muistaa hakea.  Sähköinen toimintatapa myös säästää kiinteistön myyjän ja ostajan sekä kiinteistönvälittäjän aikaa ja kustannuksia matkustamiseen käytetyn ajan ja aikataulujen yhteensovittamisen jäädessä pois. Ulkomailla asuva suomalainen henkilö voi allekirjoittaa kauppakirjan ulkomailta käsin ja näin välttää turhan matkustamisen kotimaahan kauppakirjan allekirjoittamista varten.

Kiinteistövaihdannan palvelu on korotetun tietosuojan ja -turvan mukainen palvelu. Sähköisen kauppakirjan tekeminen on turvallista, koska palvelu huolehtii henkilöiden toimivallan tarkistusten lisäksi siitä, että myytävä kohdekiinteistö on voimassa oleva, eikä siihen kohdistu myyntiä estäviä rajoitusmerkintöjä. Lisäksi palvelu tarkastaa, ettei vireillä ole toista kauppaa, jolloin kaksoisluovutuksilta vältytään. Koska palvelu on täysin digitaalinen, tieto kulkee nopeasti eikä se muutu tai katoa.

Ammattilainen laatii, asiakas allekirjoittaa

Kiinteistönvälittäjä voi laatia sähköisen kauppakirjaluonnoksen palveluntarjoajien luonnostelupalvelussa ja lähettää sen Maanmittauslaitoksen KVP -palveluun myyjälle ja ostajalle katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi. Sähköisesti tehty kauppa ei vaadi kaupanvahvistajaa, vaan järjestelmä tekee tarvittavat tarkistukset eri taustarekistereistä. Pankki voi olla mukana kauppaprosessissa katselmoimalla kauppakirjan ja hyväksymällä sähköisen panttikirjan siirtositoumuksen. Pankki voi myös laatia kiinnityshakemuksen, jonka ostaja käy vain allekirjoittamassa sähköisesti. 

Sähköistä kiinteistökauppaa tekee jo yli 50 kiinteistönvälitysliikettä ympäri Suomea. Palvelun käyttö lisääntyy sitä mukaan, kun tunnistetaan siitä saatavat hyödyt ja kilpailuetu yhä enenevässä määrin digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä ollaan valmiita ottamaan uusi, sähköinen toimintatapa osaksi kauppakirjan laatimisprosessia.

Lue lisää:

Kiinteistövaihdannan palvelun esittelysivu 
Kiinteistövaihdannan palvelu 

Kiinteistönvaihdannan palvelut ammattilaisille 

 

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Heikkilä.

Kiinteistöt
Palvelut
Kiinteistökauppa

Uusimmat uutiset ja artikkelit