Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) käyttökatko ja muutokset 8.2.2017

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietopalveluihin tehdään versiovaihto. Versionvaihdon vuoksi Kiinteistötietojen kyselypalvelussa (REST) on käyttökatko ke 8.2.2017 klo 17:00 alkaen. Palvelu on käytettävissä jälleen torstaiaamuna klo 8:00.

Sovellusmuutokset ovat aikaisemmin lähetetyn ennakkotiedotteen mukaisia, lukuun ottamatta rasitustietojen muistutuslajin selitetekstiä. Versionvaihdossa varaudutaan mm. 3D-kiinteistöjen tuloon.

Skeemamuutokset

Perustiedot.xsd

 • lisätty rekisteriyksikölle (RekisteriyksikonTiedotRyhma) ja määräalalle (MaaraalanTiedotRyhma) uusi elementti <suhdePeruskiinteistoon>
 • lisätty laitoksen ja erityisen oikeuden sijaintikohteille (EOKohde) uusi elementti <suhdePeruskiinteistoon>

Lainhuutotiedot.xsd

 • lisätty kohteen määräaloihin (MaaraalaJaLainhuutoasiatTyyppi) ja lainhuudattamattomiin luovutuksiin (SaantoehdotusTyyppi) rekisteriyksikölle ja määräalalle elementti <suhdePeruskiinteistoon>

Rasitustiedot.xsd

 • muistutusasioille (MuistutusasiaTyyppi) sallitaan kaksi <sisaltoselite>-elementtiä

Koodistot.xsd

 • lisätty uudet koodistot suhdePeruskiinteistoon ja lukuuntoiminnanlaji

Kaikki skeematiedostot

 • viittauksia muuttuneisiin skeematiedostoihin

Skeemapaketissa on mukana uusia skeemoja, jotka ovat varautumista tuleviin uusiin tuotteisiin. Uusien tuotteiden myötä myös nyt käytössä oleviin skeemoihin on tullut muutamia viittauslaajennuksia, joilla ei ole vaikutusta asiakassovellusten toimintaan.

Kaikki skeematiedostot sekä esimerkkitiedostot

Koodistomuutokset

Uudet koodistot ja koodiarvot:

Koodisto: Suhde peruskiinteistöön

 • koodiarvo: 0
  • selite suomeksi: "(Ei arvoa)"
  • selite ruotsiksi: "(Inget värde)"
 • koodiarvo: 101
  • selite suomeksi: "Peruskiinteistön alapuolinen"
  • selite ruotsiksi: "Nedanför basfastigheten"
 • koodiarvo: 102 
  • selite suomeksi: "Peruskiinteistön yläpuolinen
  • selite ruotsiksi: "Ovanför basfastigheten"

Koodisto: Lukuuntoiminnanlaji

 • Tulosrakenteissa esiintyvät lukuuntoiminnanlajin arvot.
 • koodiarvo: OL 
  • selite suomeksi: "Omaan lukuun"
  • selite ruotsiksi: "För egen räkning"
 • koodiarvo: PA
  • selite suomeksi: "Perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun"
  • selite ruotsiksi: "För ett under bildning varande bostadsaktiebolags räkning"
 • koodiarvo: PY 
  • selite suomeksi: "Perustettavan yhtiön lukuun"
  • selite ruotsiksi: "För ett under bildning varande bolags räkning"

Merkittävät sovellusmuutokset

Rekisteriyksikön ja määräalan suhde peruskiinteistöön -tieto esitetään kohteiden perustiedoissa sekä muutamissa muissa tietoryhmissä. Tieto kuvaa kohteen sijainnin suhdetta peruskiinteistötasoon. Tieto esitetään kaikilla kohteilla.

Yhteystiedot / Tulostetaan juridisten henkilöiden y-tunnukset. Y-tunnus on jo ennestään ollut skeemassa, mutta sitä ei ole tulostettu tuotteelle.

Ennakkotiedotteesta poiketen, rasitustietojen muistutuslajeihin VA5001, VA5002, VA5101 ja MU5001 vakioselitettä ei toteuteta tuotteille, koska testauksessa ilmeni ongelmia.

Uusimmat palvelutiedotteet