Kiinteistötietojen kyselypalvelun (REST) versionvaihto ja käyttökatko 19.2.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietopalveluissa on versionvaihto 19.2.2020. Käyttökatko alkaa ke 19.2 klo 17.00. Palvelut ovat jälleen käytettävissä 20.2 klo. 6.00.

Muutokset

Lepäämisperustelajin koodin 09 teksti muuttuu. Teksti muutetaan muotoon:

Hakijan omistusoikeuden selvittämiseksi julkaistaan kuulutus Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla ennen lainhuudon myöntämistä.

/ Kungörelse på Lantmäteriverkets webbsida för att utreda sökandens äganderätt före beviljande av lagfart.

Poistuva sanamuoto:

Hakijan omistusoikeuden selvittämiseksi asian kuulutus virallisessa lehdessä ennen lainhuudon antamista. / Kungörelse i officiella tidningen för att utreda sökandens äganderätt före beviljande av lagfart

Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvia haittoja.

Lisätietoja:

verkkopalvelut(at) maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit