Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietojen kyselypalvelun (WFS) muutokset

Kiinteistötietojen kyselypalvelun (WFS) uusi versio otetaan käyttöön tiistaiaamuna 14.2.2017.

Palvelussa on käyttökatko versionvaihdon takia siten, että palvelu on poissa käytöstä ma 13.2. klo 12:00 alkaen. Kiinteistötietojen kyselypalvelun (WFS) on käytettävissä jälleen tiistaiaamuna 14.2. klo 8:00 alkaen.

Palveluun on tulossa seuraavia muutoksia.

Skeemamuutokset

Skeemamuutoksilla varaudutaan siihen, että jatkossa kiinteistörekisteriin voi tulla myös 3D-rekisteriyksiköitä. Myös kiinteistörajojen avaaminen avoimeksi aineistoksi tuo muutoksia tuotteisiin.

Kaikki skeemamuutokset ovat taaksepäin yhteensopivia eli asiakassovelluksien nykyisen tavan käyttää palvelua pitäisi jatkossakin toimia.

Muuttuva tuote: RekisteriyksikonTietoja

RekisteriyksikonTietoja tuotteelle tulostetaan uudet vapaaehtoiset elementit

 • <suhdePeruskiinteistoon>
  • skeemassa vapaaehtoinen tieto
  • tieto tulostetaan kaikille rekisteriyksiköille
  • koodiston ”Suhde peruskiinteistöön” koodiarvo
 • <ylinKorkeus>
  • skeemassa vapaaehtoinen tieto
  • 3D-rekisteriyksikön tieto
 • <alinKorkeus>
  • skeemassa vapaaehtoinen tieto
  • 3D-rekisteriyksikön tieto
 • <projisoituPintaalaNeliometreina>
  • skeemassa vapaaehtoinen tieto
  • 3D-rekisteriyksikön tieto
 • <ylapuolinenRekisteriyksikkoSuhde>
  • tulostetaan peruskiinteistön ja 3D-rekisteriyksikön yläpuolisten rekisteriyksiköiden tiedot
  • tiedot tulostetaan peruskiinteistölle ja 3D-rekisteriyksiköille, mikäli niitä on
 • <alapuolinenRekisteriyksikkoSuhde>
  • tulostetaan peruskiinteistön ja 3D-rekisteriyksikön alapuolisten rekisteriyksiköiden tiedot
  • tiedot tulostetaan peruskiinteistölle ja 3D-rekisteriyksiköille, mikäli niitä on
 • <rekisteriyksikonProjisoidunPalstanTietoja>
  • tulostetaan projisoidun palstan tiedot
  • tiedot tulostetaan vain 3D-rekisteriyksiköille

Tekninen muutos

Korvattu elementtimäärittely: <element name="RekisteriyksikonPalstanTietoja" type="ktjkiiwfs:PalstanTietojaType" substi-tutionGroup="gml:_Feature"/> seuraavalla elementtimäärittelyllä: <element name="RekisteriyksikonPalstanTietoja" type="ktjkiiwfs:RekisteriyksikonPalstanTietojaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

Lisätty tyyppimäärittely RekisteriyksikonPalstanTietojaType, joka vastaa tyyppimäärittelyä PalstanTietojaType.

Muuttuva tuote: PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot

Lisätty uusi vapaaehtoinen elementti <rekisteriyksikonKiinteistotunnus>, joka tulostetaan aina esim. 04902100350002. Tuotteella on ennestään kiinteistötunnus väliviivallisessa ilman etunollia olevassa muodossa esim. 49-21-35-2 elementissä tekstiKartalla.

Uusi tuote: ProjisoidunPalstanTietoja

Tuote on tarkoitettu projisoitujen palstojen hakemiseen ja niiden tietojen tarkasteluun. Projisoituja palstoja on vain 3D-rekisteriyksiköillä.

Uusi tuote: ProjisoidunPalstanTunnuspisteenSijaintitiedot

Tuote on tarkoitettu projisoitujen palstojen tunnuspisteiden hakemiseen ja niiden tietojen tarkasteluun. Projisoituja palstoja on vain 3D-rekisteriyksiköillä.

Uusi tuote: RekisteriyksikonSijaintitiedot

Tuote sisältää ne tiedot, jotka rekisteriyksikön tiedoista ovat jatkossa avointa aineistoa. Tuotteella on seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus, olotila, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, rekisteriyksikön kuntatiedot, 3D-rekisteriyksiköistä ylin ja alin korkeus
 • rekisteriyksikön palstat ja palstojen kiinteistörajat ja rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen tai 3D-rekisteriyksiköiden osalta rekisteriyksikön projisoitu palsta sijainti-ja ominaisuustietoineen
 • lisäksi 3D-rekisteriyksiköiden osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

Tietosisältö on suppeampi kuin RekisteriyksikonTietoja-tuotteella. Puuttuvia tietoja ovat mm. rekisteriyksikkölaji, nimi sekä maa- ja vesipinta-ala.

Koodistomuutokset

Uusi koodisto: Suhde peruskiinteistöön

Tieto, joka kuvaa 3D-rekisteriyksikön tai 3D-määräalan sijainnin suhdetta peruskiinteistötasoon. Koodistossa on kolme koodiarvoa:

 • 0 "(Ei arvoa)" "(Inget värde)"
 • 101 "Peruskiinteistön alapuolinen" "Nedanför basfastigheten"
 • 102 "Peruskiinteistön yläpuolinen" "Ovanför basfastigheten"

Muut koodistot

Käyttöoikeusyksikkölajin 502 selitys muuttuu.

 • Vanha: "Luonnonsuojelualue" "Naturskyddsområde"
 • Uusi: "Luonnonsuojelualue, yksityinen" "Naturskyddsområde, privat".

Lisäksi tulee joitakin uusia käyttöoikeusyksikkölajeja.

 • 311
  • Selite suomeksi: Yksityinen tie, talviaikaan
  • Selite ruotsiksi: Enskild väg, vintertid
 • 312
  • Selite suomeksi: Yksityinen tie, rajoitettu
  • Selite ruotsiksi: Enskild väg, begränsad
 • 507
  • Selite suomeksi: Luonnonsuojelualue, valtio
  • Selite ruotsiksi: Naturskyddsområde, staten
 • 9311 (lakannut koodiarvo)
  • Selite suomeksi: Yksityinen tie, talviaikaan; kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty
  • Selite ruotsiksi: Enskild väg, vintertid; alla berättigade har inte utretts
 • 9312 (lakannut koodiarvo)
  • Selite suomeksi: Yksityinen tie, rajoitettu; kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty
  • Selite ruotsiksi: Enskild väg, begränsad; alla berättigade har inte utretts

Sovellusmuutokset

Yksityistien tunnus (ns.T-tunnus ) ja siihen liittyvä kuntatieto

Yksityistien tunnus (ns.T-tunnus ) ja siihen liittyvä kuntatieto poistuvat tietoina palvelun tuotteilta, koska ne poistuvat myös rekisterin tietosisällöstä (<yksityistie>-elementti poistuu).

Samalla poistetaan näihin tietoihin liittyvät kaksi hakutapaa YksityistienPerustiedot-tuotteella:

 • Voimassaolevan tai lakanneen tai päättyneen yksityistien haku T-tunnuksen kuntatunnuksella ja T-tunnuksella
 • Voimassaolevien yksityisteiden haku T-tunnuksen kuntatunnuksella

Muut muutokset

Uutta tuotetta RekisteriyksikonSijaintitiedot koskevat kyselytavat ovat seuraavat:

 • Voimassaolevan tai lakanneen rekisteriyksikön haku kiinteistötunnuksella
 • Voimassaolevien rekisteriyksiköiden haku sijaintirajauksella palstojen aluemaisten sijaintien avulla
 • gml:id

Kyselytavat kuvataan teknisesti tarkemmin esimerkkeineen versiovaihdon yhteydessä laajennettavassa palvelun asiakasdokumentaatiossa.

Uusiin 3D-tuotteisiin (ProjisoidunPalstanTietoja ja ProjisoidunPalstanTunnuspisteenSijaintitiedot) liittyvistä kyselytavoista ja muihin 3D-laajennoksiin liittyvistä kyselytavoista tuotteilla RekisteriyksikonTietoja ja RekisteriyksikonSijaintitiedot tiedotetaan sitten, kun 3D-tietojen rekisteröinti tulee mahdolliseksi.

Muutoksia hinnoitteluun

1.1.2017 alkaen kiinteistöjaotusta, kiinteistötunnusta ja rajamerkkejä koskeva tieto muuttuu avoimeksi ja maksuttomaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuodenvaihteen jälkeen seuraavista tuotteista ei enää peritä aineistomaksua:

 • KiinteistorajanSijaintitiedot
 • PalstanTunnuspisteenSijaintitiedot
 • PalstanTietoja

Muut palvelun tuotteet säilyvät maksullisina ja kaikista tuotteista peritään edelleen hakumääriin perustuvaa ylläpitomaksua. Viranomaistoimintaan palvelun käyttö on edelleen maksutonta.

Uusimmat palvelutiedotteet