Kirjalliset panttikirjat jäävät historiaan

Lähes kaikki kirjalliset panttikirjat on muutettu sähköisiksi panttikirjoiksi massamuutosajoilla, mutta kirjallisia panttikirjoja on vielä jonkin verran esimerkiksi kiinteistöjen omistajilla. Kirjallisia panttikirjoja ei voi enää 1.1.2020 lähtien käyttää velan vakuutena. Kirjalliset panttikirjat eivät automaattisesti mitätöidy eikä niitä pidä mennä tuhoamaan.

Jos kiinteistön omistaja haluaa käyttää kirjallisia panttikirjoja luoton vakuutena, tulee ne ensin muuttaa sähköiseksi. Mikäli pankki hakee panttikirjan muuttamista, ei kirjallista panttikirjaa tarvitse toimittaa Maanmittauslaitokselle vaan pankki tuhoaa panttikirjan itse. Jos kiinteistön omistaja tekee hakemuksen, on kirjallinen panttikirja toimitettava Maanmittauslaitokselle hakemuksen liitteenä.

Jos kirjallinen panttikirja on kadonnut tai se on tuhoutunut, pitää panttikirja kuolettaa kiinteistön sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Kun panttikirjan kuolettaminen on tehty, voidaan kiinnitykselle hakea sähköinen panttikirja tai kiinnitys voidaan maksutta kuolettaa.

Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi maksaa 19 euroa. Jos kiinnitykselle on tehtävä jokin muu muutos, esimerkiksi panttikirjan saajaksi muutetaan pankki, tehdään kirjallisen panttikirjan muutos samalla sähköiseksi panttikirjaksi maksutta.

Lisätietoja

Kirjaamispäällikkö Sanna Ranta, 040 710 8865, sanna.ranta@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit