Hyppää pääsisältöön

Kohti yhteistä ministeriön ja Maanmittauslaitoksen tilannekuvaa

Maanmittauslaitoksen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Siksi onkin entistä tärkeämpää tunnistaa suurimmat muutokset ja tilannekuva siitä, missä mennään. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö ja Maanmittauslaitos ovat käynnistäneet vuoden 2021 alussa yhteisen kehittämistyön, jonka tavoitteena on kirkastaa yhteistä ja jaettua tilannekuvaa virastomme toiminnasta ja taloudesta.

Henkilökuva Janne Sariola
Kuva:
Maanmittauslaitos

Kehittämistyölle annettu nimi ”Navigaattori” ilmentää hyvin sitä, että tavoitteena on päästä pisteestä A pisteeseen B. Tällä matkalla Navigaattori kertoo reitin, jota pitkin kulkea. Matkan varrella voi tulla erilaisia vaihtoehtoja, joista valitaan aina sopivin. Toiminnan ja talouden navigaattori -työkalu kertoo selkeästi, mikä on virastomme toiminnan ja talouden tilanne nyt ja miten tulee toimia, jotta työmme on mahdollisimman tuloksellista.

Kehittämistyö on katsottu tarpeelliseksi, koska tällä hetkellä tilannekuva on pirstaloitunut tulosohjauksen eri osiin. Keskeistä tässä työssä on yhteinen keskustelu ministeriön kanssa. Samoin toiminnasta saatujen tietojen analysointi on tärkeää. Kun tähän sitten vielä lisätään talouden faktat, syntyy selkeä tilannekuva, jota voidaan käyttää johtamisen tukena. Erityisen tärkeää on ennakoida, miten toimintaympäristö vaikuttaa virastomme toimintaan ja miten talouden trendit kehittyvät.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa virastomme toimintaa. Tulosohjaaja Jere Rajalinin mielestä nyt tehtävä yhteinen kehittämistyö ja sen tulokset ovat arvokas täydentävä elementti tulosohjauksen välineistöön vuosikellon eri vaiheissa. Erilaiset odotukset ja rajalliset resurssit kohtaavat entistä moniulotteisemmassa toimintaympäristössä. Sen vuoksi tarvitaan uusia työkaluja, jotta voidaan tehdä järkeviä päätöksiä tulevien vuosien varalle.

Ennakoiva johtaminen keskiössä

Kevään aikana ministeriön ja virastomme yhteinen tilannekuva -työryhmä on valmistellut ensimmäiset luonnokset siitä, minkä näköinen tilannekuvamateriaali on ja mitä se sisältää. Tilannekuvassa arvioidaan toiminnan ja talouden vahvuuksia ja riskejä. Arvioinnin pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä seuraavista jatkoaskelista. Tämä tukee virastomme ennakoivaa johtamista nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Seuraavaksi tavoitteena on selkeyttää tilannekuvan analysoinnin rooleja ja organisoitumista. Tässä tullaan hyödyntämään jo olemassa olevia johtamisen foorumeita. Korona-aikakin on osoittanut sen, miten tärkeää on seurata ja ennakoida toimintaympäristömme muutoksia. Kirkas ja yhdessä analysoitu tilannekuva auttaa oivaltamaan, miten parhaiten onnistumme auttamaan asiakkaitamme.

Janne Sariola 

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksen strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. 

Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit