Koneet kartoittajan kaveriksi - Maanmittauslaitos haluaa lisää automaatiota maastotietotuotantoon

Maanmittauslaitos käynnistää vuoden 2021 alussa kaksivuotisen hankkeen, jossa kehitetään koneoppimismenetelmiin perustuvaa automaattista maastotietokohteiden muutostulkintaa. Yksinkertaistettuna kone opetetaan muun muassa tulkitsemaan kaukokartoitusaineiston muutoksia eli esimerkiksi missä on uusia rakennuksia tai mistä niitä on purettu. Kehitystyö tehostaa maastotietotuotantoa ja lisää Kansallisen maastotietokannan ajantasaisuutta. 

Uudet kansalliset ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelmat tuottavat entistä tarkempaa kaukokartoitusaineistoa entistä tiheämmällä syklillä. Maastotietotuotannon automatisointi -hankkeessa kehitettävän menetelmän avulla voidaan tulevaisuudessa tulkita ilmakuva-aineistojen muutoskohteista entistä suurempi osa automaattisesti. Se vapauttaa ihmiset tekemään tärkeää työtä niiden asioiden parissa, mihin koneet eivät pysty. 

Asiakkaille muutos näkyy nopeammin päivittyvinä maastotietokannan kohteina. Aineisto päivittyy nopeammin automaation avulla ja se taas palvelee yhteiskuntaa.  

– Rakennus- ja tiestötiedon ajantasaisuuden merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan uudet teknologiat tuovat mahdollisuuksia tulkita ympäristössämme tapahtuvia muutoksia kaukokartoitusaineistoista entistä automaattisemmin. On kiinnostavaa päästä selvittämään, miten voimme lisätä tärkeimpien Kansallisen maastotietokannan kohteiden, kuten rakennusten ja tiestön ajantasaistamisen automaatioastetta ja sitä kautta parantaa maastotiedon ajantasaisuutta, kertoo kartastopäällikkö Heli Laaksonen Maanmittauslaitokselta.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan uusi, automaattisesti luotu eheä ja ”älykäs” uomaverkosto. Nykyinen Kansallisen maastotietokannan uomaverkosto, eli tieto esimerkiksi ojista, puroista ja joista, ei ole topologisesti eheä tai sisällä kattavasti tietoa veden valumasuunnasta. Nykyisellään uomaverkostotieto ei mahdollista analyyseja, joita tarvitaan esimerkiksi vesistön suojelussa. Hankkeessa toteutettava uomaverkosto tarjoaa yhteistyökumppaneille tärkeän aineiston esimerkiksi erilaisten valuma-analyysien tekoon. 

Yhteistyötä kotimaassa ja ulkomailla

Hanke tullaan toteuttamaan yhdessä Maanmittauslaitoksen maastotietotuotannon ja paikkatietokeskuksen sekä eri aloja edustavien tutkijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kotimaisten yhteistyökumppaneiden lisäksi muiden Pohjoismaiden karttalaitosten kanssa. 

Tavoitteena on tuottaa avoimesti saatavilla oleva yhteispohjoismainen tekoälyn opetusaineisto, jonka avulla muutkin tahot voivat kehittää tekoälyratkaisuja paikkatietoalalle.

Hanke rahoitetaan Maanmittauslaitokselle myönnetyn, valtiovarainministeriön myöntämän 399 000 euron määrärahan turvin. VM:n robotisaatioavustusten tavoitteena on tukea tekoälyä, ohjelmistorobotiikkaa, data-analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita hyödyntäviä ja tuottavuutta edistäviä hankkeita.

Lisätietoja:

Uusimmat uutiset ja artikkelit