Koordinaattijärjestelmät vaarassa vanhentua

Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan maankuoren liikkeitä ajantasaisesti huomioon. Tulevaisuuden koordinaattijärjestelmistä ja paikannustarkkuudesta keskusteltiin Pohjoismaisen geodeettisen komission (NKG) yleiskokouksessa, joka pidettiin Helsingissä 3.–6.9.

Maapallon geoidi
Geoidin muoto kuvaa likimain vapaata valtameren pintaa ja sen muoto voidaan laskea painovoimamittauksista. Kuvassa korkeussuhteita on suuresti liioiteltu.
Kuva:
NASA / University of Texas Center for Space Research

Senttimetrin korkeudenmääritystarkkuuteen olisi todennäköisesti mahdollista päästä uudella tarkemmalla geoidimallilla.

Geoidimalli antaa kansallisen korkeusjärjestelmän ja satelliittipaikannuksella määritetyn korkeuden välisen eron, ja mallin tarkkuudesta riippuu, kuinka tarkasti satelliittipaikannuksella voidaan määrittää korkeuksia. Nyt tarkkuus on muutamia senttimetrejä, kertoo vanhempi tutkija Mirjam Bilker-Koivula Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Parempi koordinaattijärjestelmä tarvitaan pian

Komissio jatkaa dynaamisten koordinaattijärjestelmien tutkimusta päämääränä tehdä suositus Pohjoismaiden karttalaitoksille uudeksi järjestelmäksi vuoteen 2022 mennessä. Monet uudet sovellukset, kuten älyliikenne, vaativat tarkkaa reaaliaikaista koordinaattijärjestelmää. Esimerkiksi mannerlaattojen liike ja maannousu vaikuttavat koordinaattijärjestelmiin. Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan näitä muutoksia ajantasaisesti huomioon.

Yleiskokouksessa esiteltiin NKG:n menossa olevaa pilottiprojektia, jossa tutkitaan  dynaamisen koordinaattijärjestelmän luomista Islantiin. Islannissa maankuoren liikkeet heikentävät hyvin nopeasti perinteisten koordinaattijärjestelmien tarkkuutta ja luotettavuutta. Tämä tulee olemaan tärkeä tutkimuskohde myös seuraavalla kaudella 2018–2022. Islantiin kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös meillä Suomessa.

Yhteistyöllä enemmän hyötyä

Komissio kehottaa pohjoismaisia karttalaitoksia luomaan yhteisen strategian pohjoismaisen paikannuspalvelun kehittämiseen ja tutkimukseen, jotta jo tehdyt laajat investoinnit tulevat mahdollisimman tehokkaasti käytettyä.

– Viimeisen viiden vuoden aikana on Metsähovin, Onsalan ja Ny Alesundin geodeettisiin perusasemiin investoitu kymmeniä miljoonia euroja. Myös tarkan satelliittipaikannuksen tukiasemia ja geodeettista infrastruktuuria on kehitetty kaikissa Pohjoismaissa. Paikannuksen ja navigoinnin käyttöön saadaan entistä tarkempia ja luotettavampia datoja, ja näiden saumaton yhteiskäyttö koko Pohjolan alueella on erittäin tärkeää, toteaa osastonjohtaja Markku Poutanen Paikkatietokeskuksesta.

– Tämä voidaan saavuttaa vain koko pohjoismaisen geodeettisen yhteisön yhteistyöllä, Poutanen jatkaa.

Sääntöuudistuksia tiedossa

Komission toimintaa koordinoi yleiskokousten välillä hallitus, presidium, jonka uudelle nelivuotiskaudelle valittiin jäsenet 6.9. Helsingissä. Presidiumiin kuuluu kaksi edustajaa kustakin pohjoismaasta sekä työryhmien puheenjohtajat.

Presidiumin Suomen edustajina kaudella 2018–2022 jatkavat Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen ja Markku Poutanen, sekä referenssijärjestelmien työryhmän puheenjohtajana vanhempi tutkija Pasi Häkli.

Presidium sai yleiskokoukselta tehtäväksi valmistella seuraavaan yleiskokoukseen mennessä sääntöuudistuksen, joka mahdollistaa myös Baltian maiden täysjäsenyyden komissiossa. Baltian maat ovat olleet aktiivisesti mukana NKG:n toiminnassa 1990-luvulta lähtien, mutta nykyiset säännöt rajoittavat NKG:n viralliset jäsenet viiteen Pohjoismaahan.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Markku Poutanen, 050 300 7374, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Pohjoismainen geodeettinen komissio NKG perustettiin 1953 Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin geodeettien yhteistyöelimeksi. Vuosikymmenien aikana yhteistyön tuloksena on syntynyt mm. pohjoismaiset geoidi- ja maannousumallit, yhteinen korkeusjärjestelmä, yhteensopivat koordinaatti- ja painovoimajärjestelmät ja tietokannat, sekä kehitetty geodeettisia mittaus- ja laskentamenetelmiä. Ilman yhteistyötä monet näistä olisivat olleet mahdottomia tai paljon työläämpiä ja kalliimpia toteuttaa.

Uusimmat uutiset ja blogit