Hyppää pääsisältöön

Lainajohtajana Tilastokeskuksessa – päivääkään en vaihtaisi pois

Johtajakiertoni Tilastokeskuksessa on toivottavasti rohkaiseva esimerkki valtionhallinnon johtajien liikkuvuudesta ja henkilökierrosta kumppanivirastossa. Kokemukseni vajaan vuoden pestistä Tilastokeskuksen ns. lainajohtajana ovat pelkästään positiivisia. Vierailevan johtajan kutsuminen mukaan Tilastokeskuksen strategiseen uudistumiseen oli rohkea ja edistyksellinen päätös.

Vanhoja maapalloja.
Kuva:
Pixabay

Uskon, että olen tuonut Tilastokeskuksen johtamiseen ja johtamismallin kehittämiseen uusia näkökulmia ja uudenlaista ajattelua. Erityisesti muutosten johtaminen, yhdessä johtaminen ja luottamukseen perustuva johtaminen korostuivat. Olen kiitollinen, että Maanmittauslaitos antoi mahdollisuuden työskentelyyni kumppanivirastossa uuden strategian toimeenpanossa. 

Strategisen kehittymisen ja uudistumisen näköalapaikalla

Oma kokemukseni Tilastokeskuksen määräaikaisena kehitysjohtajana vahvisti tarvetta ja uskoa entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja myös johtajien kiertoon. Samalla vahvistui uskoni organisaation omaan, pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Ulkopuolinen muutosjohtaja voi tuoda uusia näkemyksiä ja ravistella totuttuja ajatuskulkuja ja toimintamalleja. Todellinen kulttuurin muutos ja kehittyminen vaativat yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta.

Kahden viraston johtamismallien, toimintatapojen ja -kulttuureiden vertaiskehittäminen hyödyttää molempia osapuolia. Virastojen yhteistyön piiriä on hyvä laajentaa edelleen. Uudistuksissa tarvitaan muutosta tukevat rakenteet ja systemaattista otetta muutosprojektien läpiviennissä. Maanmittauslaitoksen vahva perinne toteuttaa strategiset muutokset projekteina auttoi minua myös Tilastokeskuksen muutoksen tukemisessa.  

Strategiseen uudistumiseen liittyvän yhteistyön lisäksi tuomisena Maanmittauslaitokseen on mm. Tilastokeskuksen vahvan viestintäkulttuurin malli. Tilastokeskuksessa löytyi kiinnostusta erityisesti Maanmittauslaitoksen joustavaan ja moderniin työaikamalliin sekä talouden ja toiminnan seurannan ja suunnittelun välineisiin ja käytäntöihin.

Johtaminen on mahdollistamista

Johtamiseni toisessa virastossa perustui vahvaan luottamukseen Tilastokeskuksen asiantuntijoihin ja toimivaan yhteistyöhön johtajakollegoiden kanssa. Johtajakierron aikana vahvistui käsitykseni siitä, että johtaminen on ennen kaikkea m­­­ahdollistamista.

Tilastokeskuksen lainajohtajana sain monipuolisuutta omaan johtamiskokemukseeni mm. eri hallinnonalojen tulosohjauksesta ja laajennettua tärkeitä sidosryhmäverkostojani. Sain myös kokeilla arjessa ja käytännön palvelutuotannossa, miten Maanmittauslaitoksen tietovarantojen laatu, rajapinnat ja muut palvelut toimivat, kun niitä halutaan hyödyntää uudenlaisissa tarkoituksissa ns. toisiokäytössä.

Marja Rantala
ylijohtaja
Tietotekniikan palvelukeskus Mitpa

Ylijohtaja Marja Rantala.
Kuva: Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos

Kommentit

Uusimmat blogit