Lainhuutoja Maanmittauslaitoksesta jo 10 vuotta

Kirjaamisasiat, eli lainhuutojen, kiinnitysten ja erityisten oikeuksien käsittelyprosessi, ovat olleet Maanmittauslaitoksen palvelu jo pian 10 vuotta. Muutos tapahtui 2010 alussa, jolloin kirjaamisasiat kokonaisuudessaan siirtyivät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen.

Pariskunta istuu rakenteilla olevalla terassilla.
Kuva:
Jussi Valkeaoja

Kymmenessä vuodessa kirjaamisasiat ovat kokeneet täydellisen muodonmuutoksen, jota emme osanneet edes kuvitella 2010 alussa. Kirjaamisprosessista on tullut vahva prosessi Maanmittauslaitoksen muiden prosessien rinnalle. On meidän aikamme juhlistaa ensimmäistä vuosikymmentä Maanmittauslaitosessa!

Miksi kirjaamisasiat siirrettiin Maanmittauslaitokseen?

Kirjaamisasioiden käsittely kokonaisuudessaan henkilöstöineen siirtyi vuoden 2010 alusta käräjäoikeuksista maanmittaustoimistoihin. Maanmittauslaitos vuonna 2010 toimi paikallisten maanmittaustoimistojen verkkona. Muutosta oikeusministeriön alaisuudesta maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen oli valmisteltu pitkään ja siirtyminen toteutui mutkattomasti. Muutos tarkoitti henkilöstölle täysin uudenlaisen työympäristön ja työntekokulttuurin omaksumista. Siirtyvä henkilöstö sopeutui kuitenkin todella nopeasti ja hienosti uuteen työpaikkaansa. Yhteiselo insinöörien kanssa ei ollutkaan hankalaa!

Oli selkeää, että koska Maanmittauslaitoksen ydinosaaminen toimii kiinteistönmuodostamisen ympärillä, oli siirtymisellä selkeitä synergiaetuja. Kaikki kiinteistöä koskevat valtionpalvelut sai nyt yhdeltä luukulta, jolloin asiakkaiden asiointi selkeytyi. Asiakasta ei tarvinnut enää ohjata valtion viranomaisesta toiseen asioimaan saman tontin asioilla.

Tavoitteena siirtymisessä oli myös se, että yhteistyö ja osaaminen asioita käsittelevän henkilöstön osalta parantuu ja sitä kautta tehostuu. Kirjaamishenkilöstölle uutta oli se, mitä esimerkiksi määräalalle tapahtuu lainhuudon myöntämisen jälkeen. Lohkomistoimitusten tekijöille lainhuudon käsittelytavat ovat tulleet tutuksi vuosien mittaan. Osaaminen on kehittynyt kirjaamisasioiden ympärillä siis valtavasti.

Mutta mitä kaikkea onkaan kymmenessä vuodessa tapahtunut?

Jo käräjäoikeuksien aikana esimerkiksi lainhuutojen rekisteröimistä yhtenäistettiin. Työtä on jatkettu Maanmittauslaitoksessa vahvasti ja työssä on onnistuttu. Kirjaamisasioita on käsitelty vuodesta 2014 lähtien valtakunnallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Joensuun lainhuutoasia voidaan käsitellä Ivalossa, ja vahvan yhtenäistämisen takia, on käsittelytapa samanlainen, kuin jos lainhuuto käsiteltäisiin paikallisesti Joensuussa.

Tekninen kehitys kirjaamisasioiden ympärillä on ollut valtava. Kymmenen vuoden aikana on otettu käyttöön uusi kirjaamisjärjestelmä sekä sähköinen kiinteistönvaihdanta ja sen palvelut, muutettu kirjalliset panttikirjat sähköisiksi ja käynnistetty uusi osakehuoneistorekisteri. Listaus ei ole edes millään tavalla kattava! Muutostahti on ollut kova, mutta sen takia olemme vahvasti valtionhallinnon digitalisaation aallonharjalla. Digitaalinen maailma on tuonut matkassaan myös sen, että valtionhallinnon viranomaiset pystyvät tekemään parempaa ja nopeampaa yhteistyötä keskenään.

Tällä hetkellä hakemusten käsittely on nopeampaa kuin koskaan. Se edesauttaa ja nopeuttaa myös pankkien toimintaa, koska kiinteistöjä käytetään paljon velan vakuutena. Esimerkiksi Kiinteistövaihdannan palvelussa olemme toteuttaneet kiinnitysten automaatioratkaisuja, jolloin esimerkiksi sähköinen panttikirja siirtyy pankilta toiselle sekunnin sadasosissa. Tulossa on lainhuutojen automaatioratkaisut, jolloin omistusmerkinnän tekeminen rekisteriin tapahtuu silmänräpäyksessä. Aika hienoa, vai mitä?

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Kirjaamisasiat käsittävät vuoden 2019 alusta kiinteistökirjaamisen lisäksi myös osakehuoneistojen kirjaamista osakehuoneistorekisteriin. Rekisteri muodostaa tietopohjan huoneistotietojärjestelmään. Osakehuoneistorekisterin tietomäärä lisääntyy koko ajan ja tavoite on, että vuoteen 2022 mennessä rekisterissä olisi jo kattavasti asunto-osakeyhtiöiden tietoja.

Kiinteistöjen tietojen kirjaamisen osalta tulevat vuodet tuovat matkassaan vahvaa digitaalista kehittämistä. Kehitämme helpompia, nopeampia ja halvempia tapoja kirjata omistus- ja muuta tietoa rekisteriin. Palvelut eivät kohdistu vain yksityisasiakkaille, vaan myös vahvasti pankeillekin viranomaisia unohtamatta.

Maanmittauslaitoksen toiminnan kehittämisessä kuunnellaan tarkalla korvalla asiakkaiden tarpeita. Kirjaamisprosessin motto on olla asiakkaan unelmassa mukana. Tehtävämme on taata ajantasalla oleva luotettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, mutta myös samalla olla matkassa toteuttamassa asiakkaan unelmaa omasta kodista.

Asiakkaalle Maanmittauslaitos voi näyttäytyä vain yksittäisenä vaiheena siinä, kun oma tontti hankitaan, suunnitellaan rakentamista ja sen rahoitusta ja muutetaan viimein omaan kotiin. Meidän näkökulmastamme on tärkeää se, että oma osuutemme edellä mainitussa ketjussa tapahtuu nopeasti ja edullisesti. Koska kuitenkaan asiakkaan tarve tai oman unelman toteuttamisen huippu ei ole se lainhuudon saaminen vaan se, että hän pääsee omaan kotiin.

 

Sanna Ranta, Maanmittauslaitoksen kirjaamispäällikkö

Sanna Ranta

 

Uusimmat uutiset ja blogit