Länsimetroa koskeva lunastustoimitus Espoossa päättyi

Länsimetron ykkösvaiheen lunastustoimitus Espoossa Helsingin rajalta Matinkylään päättyi perjantaina 5.3. Lunastuspäätöksessä ratkaistiin Espoon kaupungin saamat maankäyttöoikeudet ja määrättiin korvausta hankkeesta maanomistajille aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Oranssi metrojuna Espoon Keilaniemen metroasemalla vuonna 2019.
Espoon Keilaniemen metroasema vuonna 2019. Kägeluddens metrostation i Esbo. Kuva/Bild: Compic/Kimmo Brandt (arkistokuva)
Kuva:
Compic/Kimmo Brandt

Lunastus perustui maankäyttö- ja rakennuslakiin ja koski pääosin maanalaista tilaa. Lunastettavat oikeudet on määritelty vuonna 2010 voimaan tulleissa maanalaisissa asemakaavoissa.

Maanmittauslaitos vastasi lunastustoimituksesta riippumattomana asiantuntijana. Lunastuksen osapuolet eli Espoon kaupunki ja maanomistajat voivat valittaa lunastustoimituksen päätöksestä maaoikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Korvaukset perustuvat konkreettisiin menetyksiin

Lunastuslain mukaan maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Espoossa lunastettava käyttöoikeus kohdistuu suurimmaksi osaksi maanalaisiin tiloihin. Maanpäällinen maankäyttö ja toiminta jatkuu voimassa olevien maanpäällisten asemakaavojen perusteella kuten tähänkin asti.

Maanalainen lunastus on suhteellisen harvinainen toimitus. Korvauksen määrääminen maanalaisista tiloista edellyttää konkreettista näyttöä taloudellisista menetyksistä. Toimituskäytäntö perustuu maanalaisten tilojen lunastusta koskevaan ainoaan korkeimman oikeuden ennakkotapaukseen vuodelta 1987 (KKO:1987:121). Espoossa määrätyissä korvauksissa sovellettiin ennakkotapauksen periaatetta ja siihen perustuvaa toimituskäytäntöä.

Lunastustoimikunta päättää korvauksista

Maanmittauslaitos ei ota kantaa yksittäisiin maa-alueiden lunastuksiin. Asiantuntemusta ja tilastotietoa maanhankinnan lunastusmenettelystä ja maakauppojen yleisestä hintatasosta löytyy Maanmittauslaitoksesta.

Maanhankintojen lunastustoimituksessa päätöksen tekee lunastustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri. Lunastustoimikunta toimii tuomarin vastuulla, toimikunta on itsenäinen ja riippumaton. Lunastustoimitus on julkinen kokous. Kokouksessa puheoikeus on asianosaisilla ja heidän valtuuttamillaan asiamiehillä.

Lunastuspäätöksestä voi valittaa maaoikeutena toimivaan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Länsimetron lunastustoimituksista

  • Lunastustoimitus koski Länsimetron ykkösvaihetta Espoossa välillä Helsingin raja – Matinkylä.
  • Lunastusta koskevat maanalaiset asemakaavat tulivat voimaan vuonna talvella 2010.
  • Maanalaiset tilat otettiin Espoon kaupungin haltuun metron rakentamista varten alkukokouksessa kesällä 2010.
  • Länsimetron ykkösvaihe valmistui ja otettiin käyttöön loppuvuonna 2017.
  • Lunastustoimitusta jatkettiin kesällä 2019, jolloin metron kaikki vaikutukset olivat tiedossa.
  • Lunastustoimitus päättyi 5.3.2021.
  • Länsimetron kakkosvaiheen lunastustoimitukset Espoon Matinkylästä länteen ja Länsimetron lunastustoimitukset Helsingin alueella päätetään erillisinä toimituksina.

Lisätietoja

Tuotantopäällikkö Jaakko Haapala, 040 5272 148, jaakko.haapala@maanmittauslaitos.fi

Lunastus- ja arviointitoimituksista vastaava johtaja Mauri Asmundela, 040 5768 944, mauri.asmundela@maanmittauslaitos.fi

Lunastustoimikunnan puheenjohtaja, maanmittausinsinööri Mikael Still, 040 776 0834, mikael.still@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja artikkelit