Maanmittauslaitoksen hintoihin muutoksia 1.1.2019

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut uudet asetukset Maanmittauslaitoksen maksuista. Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2019.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut uudet asetukset Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1348/2018) ja Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1282/2018) sekä muuttanut 1.1.2018 voimaan tulleen kiinteistötoimitusmaksuasetuksen (874/2017) 10 §:ää ja lisännyt asetukseen uuden 8 a §:n (1181/2018). Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2019

Asetus maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1348/2018)

Asetuksessa säädettyihin voimassaoleviin kirjaamisasioiden ja muiden suoritteiden maksuihin ei tullut korotuksia. Maksuihin tulleiden muutosten yhteisvaikutus laski kirjaamisasioiden suoritteiden hintoja 2,6 %.

Vuoden alussa tuli voimaan laki huoneistotietojärjestelmästä, jonka ylläpidosta ja kehittämisestä maanmittauslaitos vastaa. Uusi maksuasetus sisältää huoneistotietojärjestelmän suoritteista ja tulosteista sekä teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavista tulosteista ja kyselyistä perittävät maksut.

Asetuksessa yhdenmukaistettiin maksuja ja selvennettiin maksusäännöksiä ja asetuksen rakennetta.

Asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1282/2018)

KTJ -tietojärjestelmästä teknisen yhteyden kautta luovutettavien otteiden hinnat laskivat 3,8 %. Uutena tuotteena asetukseen tuli kolmiulotteisen kiinteistön tietojen haku, joka mahdollistaa kolmiulotteisen kiinteistön katselun sekä kiinteistökappaleen kolmiulotteisen sijaintiaineiston lataamisen. Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan kyselypalvelusta (wfs) luovutettavien tietohakujen valikoimaa supistettiin vastaamaan kysyntää.

Kiinteistötoimitusmaksuasetuksen muutos (1181/2018)

Muutetussa 10 §:ssä säädetään maksuista, jotka veloitetaan kiinteistötoimituksissa tehtävistä kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista koskevista ratkaisuista.

Uudessa 8 a §:ssä säädetään maksuista, jotka peritään yksityistielain nojalla tehtävistä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä.

Lisätietoja

hinnoittelu@maanmittauslaitos.fi

Asetukset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1348/2018)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1282/2018)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (1181/2018)

 

 

Uusimmat uutiset ja blogit