Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen maastotietotuotantojärjestelmä on uudistettava

Me haluamme saada aikaan yhteentoimivat, laadukkaat ja ajantasaiset paikkatietoaineistot, jotka ovat mahdollisimman helppoja käyttäjille. Tämä vaatii monipuolista yhteistyötä kaikilta toimijoilta.

Kartoittaja pystyttämässä mittakeppejä maastoon meren rannalle.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksessa on rakennettu uutterasti Kansallista maastotietokantaa (KMTK) ja Paikkatietoalustaa (PTA). On huhkittu kasaan paikkatietojen ja prosessien mallinnusta sekä rakennettu kokonaisuutta tukevia työkaluja ja palveluita. Ei ole muuten ihan yksinkertainen savotta.

Tiedontuottajien pitää yhteistuumin toimia yhteisten määritysten mukaisesti, jotta päästään eroon päällekkäisestä työstä. Yhteistyöllä voimme toteuttaa yhteisen haaveemme. Entistä ajantasaisemman ja laadukkaamman aineiston tuottamisen yhteiskunnan ja suomalaisten hyväksi, mikä antaa mahdollisuudet parempaan päätöksentekoon. Olipa kyse kaavoituksesta, turvaviranomaisten toiminnasta tai vaikkapa yksittäisen kansalaisen navigoinnista.

Verkostoissa kehittäminen uudeksi malliksi

Nykyistä maastotietotuotantojärjestelmää ovat kehittäneet ja ylläpitäneet pääosin omat asiantuntijat. Tähän kehittämismalliin tulee tehdä muutos. Nykyisiä ratkaisuja ja verkostoja tulee hyödyntää tehokkaasti. Ratkaisun tukena tulee olla laaja kehittäjä- ja käyttäjäverkosto, joihin osallistutaan aktiivisesti.

Maastotietotuotantojärjestelmä pitää uudistaa, jotta se tukee yhteistä mallinnusta mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Uudistusta ohjaavat mm. kansainväliset standardit, 3D-mallinnus, elinkaaritietojen hallinta, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus Paikkatietoalustan palvelujen kanssa. Samalla pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin muualla tuotettuja aineistoja ja nykyaikaisten teknologioiden luomia automatisointimahdollisuuksia.

Uudistuksessa käytettävä kehittämismalli on valittava tänä vuonna, jotta pääsemme valitsemaan sopiva hankintamalli. Muuten emme saa uudistusta tehtyä vuonna 2021. Uskon, että yhteistyöllä tämäkin uudistus saadaan mallikkaasti maaliin.

Risto Ilves
Kansallisen maastotietokannan ohjelmapäällikkö

Teksti on julkaistu aikaisemmin Maanmittauslaitoksen Tietoa Maasta -lehdessä.

Lue lisää

Maastotietokanta on karttojen perusta

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Paikkatieto

Kommentit

Uusimmat blogit