Maanmittauslaitoksen tilinpäätös on valmis

Suomen talouden piristyminen näkyy myös Maanmittauslaitoksessa kysynnän hienoisena nousuna. Esimerkiksi kiinteistöluovutusten määrä kasvoi lähes kymmenen prosenttia ja lohkomisten kysyntä kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

– Mahdollistimme viime vuonna muun muassa 7,6 miljardia karttapyyntöä ja toteutimme 2,5 miljoonan paperisen panttikirjan sähköistämisen yhdessä pankkien kanssa, kertoo hallintojohtaja Matti Hyytinen.

Kysynnän kasvun ja henkilöstön eläköitymisen johdosta rekrytoitiin 89 uutta työntekijää. Henkilöstön osaamisen ja uusiutumisen kehittämisen tavoitteena on rakentaa monisuuntaisia työelämäpolkuja. Niillä tuetaan henkilöstön moniosaamista ja liikkuvuutta uusiin tehtäviin.

Toimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta

Maanmittauslaitos on jatkossakin aktiivisessa roolissa Sipilän hallitusohjelman julkisten palveluiden digitalisoinnin kärkihankkeissa. Näitä ovat ASREK-hanke, jossa rakennetaan osakehuoneistorekisteri (ASREK) ja Paikkatiedon palvelualusta -hanke (PTA).

Maanmittauslaitoksen muut strategiset kehittämishankkeet painottuvat digitaalisiin palveluihin ja kiinteistöjärjestelmän uudistamiseen.

Tilinpäätöksessä on raportoitu ministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden toteumasta osa-alueittain tarkasteltuna sekä niiden toimenpiteiden tilanne, joissa oli poikkeamia suunnitelmaan verrattuna.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Matti Hyytinen, 029 531 5005, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit