Maanmittauslaitoksen Vektoritiilipalvelu ja Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features) julkaistu

Maanmittauslaitos on julkaissut kaksi uutta avointa rajapintaa 3.6.2020.

Vektoritiilipalvelu tarjoaa Maastotietokannan kohteita Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisina vektoritiilinä. Vektoritiilet ovat saatavissa WMTS-standardin mukaisesta palvelusta käyttämällä standardissa määriteltyjä REST-pyyntöjä.  Palvelun metatiedot ovat saatavilla myös Mapbox:in TileJSON 2.2.0 -määrittelyn mukaisena JSON-tiedostona.   Vektoritiilet ovat saatavilla ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa.  Maanmittauslaitos tarjoaa käytettäväksi myös vektoritiilien esitystyylitiedostoja.

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features) tarjoaa Maastotietokannan aineistot, jotka kuuluvat avoimen datan lisenssin piiriin. Palvelu tukee GeoJSON-tiedostomuotoa. Oletuskoordinaatisto on OGC API Features- ja GeoJSON-spesifikaatioiden mukaisesti WGS 84 maantieteelliset koordinaatit (CRS:84). Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS-TM34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja sekä ETRS89 maantieteellistä koordinaatistoa. Paikkatietokohteet voidaan valita seuraavien ehtojen perusteella: id-tunniste, suorakaiderajaus (bbox), aikarajaus (datetime), attribuuttikysely (filter).

Molemmat rajapintapalvelut tarjotaan maksuttomina ja Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Rajapintojen käyttö vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin. Ohjeet tähän löydät sivulta Avoimet rajapintapalvelut.

Lisätietoa palveluista saa sähköpostitse osoitteesta verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Uusimmat uutiset ja blogit