Maanmittauslaitoksessa on tutkitusti mukavaa

Maanmittauslaitos pärjää erinomaisesti koko valtion työtyytyväisyyskyselyssä. Maa- ja metsätalousministeriön alaisista organisaatioista Maanmittauslaitoksen työntekijät olivat tyytyväisimpiä.

Koko valtion ja eri hallinnonalojen työtyytyväisyystutkimuksen (VMBaro) tulokset on julkaistu. Maanmittauslaitoksen yleisarvosana oli 3,84, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan keskiarvo oli 3,74 ja koko valtion 3,55.

Erityisen tyytyväisiä Maanmittauslaitoksen työntekijät ovat mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman työn sisältöön (4,14).

Mikä on VMBaro?

VMBaro on valtion organisaatioiden käytössä oleva henkilöstökyselyjärjestelmä, jolla organisaatiot mittaavat ja seuraavat henkilöstön työtyytyväisyyttä, lähiesimiesten johtamistyötä sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuutta käytännössä.

Tutkimus toteutettiin Maanmittauslaitoksessa 5.9. - 21.9.2017 välisenä aikana. Tutkimus lähetettiin henkilölistan mukaisesti niille, joiden työsuhde oli voimassa kyselyn aikana eli 1810 henkilölle. Tutkimuksen vastausprosentti oli melko korkea (69 %), joten sen perusteella voidaan vertailutuloksia pitää luotettavina ja se on vertailtavissa muihin vastaaviin tutkimuksiin.

Tutustu koko valtion VMBaro-tuloksiin

Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja Tuula Manninen, 029 531 4700,
Hallintojohtaja Matti Hyytinen, 029 531 5005
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit